TRO & LIV

Tankar från missionsfältet

Det jag nu vill skriva om är vikten av att läsa Bibeln. Det här blev allt viktigare för mig under åren som Slefs missionär i Kenya och om möjligt ännu mera nu som pensionär i.o.m att jag nu har tid på ett helt annat sätt. Vill visa på två konkreta orsaker: 

  1. Gud kan tala till oss genom den daglig andakten och bönen. Detta är något som blivit allt tydligare och allt klarare med åren. Bibelord som talar rakt in i den situation jag befinner mig i. Tar ett dramatiskt och lättbegripligt exempel: När vi bodde i Kenya och arbetade som missionärer brukade jag ibland göra bergsvandringar tillsammans med andra likasinnade. Berg vi besökte var t.ex Mt Kenya och Kilimanjaro. Det jag nu vill berätta om är en vandring på berget Ruwenzori i Uganda. Min vandrar kamrat Olof Jern och jag hade tagit oss dit för att se om vi kunde nå toppen på 5109m. Vandringen skulle ta 8-10 dagar. Under natten andra eller tredje dagen blev det en jordbävning med flera skalv efter varandra. Vi hade varit med om svaga skalv tidigare i Kenya men de här var mycket kraftiga. Det var rätt otäckt. På morgonen när Olof och jag hade vår morgonandakt och läste bibeltexter enligt Dagens Lösen stod det bl.a följande ord i en sångvers som då alltid finns i DL efter bibeltexterna ”Gud är din trygghet trots att jord och himmel rämnar” Vi kunde med förundran konstatera att det talade rakt in i vår situation. När vi sen vandrade vidare såg vi bl.a stora stenblock som lossnat från bergssluttningar vid jordbävningen och krossat träd och vegetation. Det kändes bra att minnas orden vi läst vid morgonandakten.
  2. Den verkligt stora nyttan är ändå inte det som står här ovan utan ligger i det som Jesus säger: ”Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun” Matt 4:4. Att regelbundet – helst dagligen – läsa Guds ord ger oss så mycket att vi alltid skall söka hitta en rutin i olika livsskeden där vi tar tid för bibelläsningen. Jag vet av egen erfarenhet att när våra livsrutiner av olika anledningar ändrar är det också lätt att tappa bort vanan och rutinen att läsa Bibeln. Sök därför alltid, alltid att hitta tillbaka till bibelläsningen. Trots att du ibland kommer att läsa texter du har svårt att förstå kommer den Helige Ande vartefter att öppna ordet för dig mer och mer så att du ser den rikedom, det djup, den vägledning, den kärlek, den nåd och löften om förlåtelse som finns där för dig. Ord du kan leva av också när din tro känns mycket svag.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.