Andakt

Vad är Guds änglar till för?

Änglarnas dag 

På Mikaelidagen firar vi sammankomst och gudstjänst och påminns om ärkeängeln Mikael och alla andra änglar. Men vilken roll har egentligen änglarna i Bibeln och i kristen tro? Är de inte lite onödiga? Vi tar Mikaelidagens bibeltexter till hjälp!

I bibeltexter så dyker änglar ofta upp när det sker stora saker, stora frälsningshistoriska händelser. Tänk bara på den här Mikaelidagens texter. I den gammaltestamentliga läsningen (1 Mos 28:10–17) är änglarna med när Herren lovar att genom Jakob ge välsignelse till alla folk på jorden. I den nytestamentliga texten (Upp 12:7–12) strider Mikael med sina änglar mot draken, djävulen. Djävulen besegras genom Lammets blod, och han kastas ner på jorden där han nu rasar. Vi kan också tänka på de stora händelserna i Jesu liv. Det är en ängel som för fram budskapet om Jesu födelse (Luk 2:9–12), det är änglar som är med Jesus när Han frestas av djävulen i öknen (Matt 4:11), och det är änglar som är med vid Jesu uppståndelse (Matt 28:2–7) och himmelsfärd. (Apg 1:10-11). 

Men hur är det med Mikaelidagens evangelietext i Matt 18:1–10? Var berättas det om änglarna där?

Vem är störst i himmelriket?

I evangelietexten nämns änglar först i slutet av texten, och i ljuset av det som Bibeln berättar om änglar i 1 Mos 28 och Upp 12 så kunde vi kanske vänta oss, återigen, någonting mäktigt. Lärjungarna frågar ju en fråga åt det hållet: Vem är störst i himmelriket? Vem i Guds rike är närmast den Högste, Han som sitter på tronen? Jesu tids judar hade kanske svarat: Det är ju de största änglarna? Rafael, eller Gabriel? Eller är det Mikael – som slängde djävulen från himlen?

Nej. Jesus kallar till sig ett barn och säger: ”Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket”(v. 3) Storhet i Guds rike handlar om att bli liten, lärjungarnas fråga är helt fel ställd! Det handlar inte om vem som är störst, tvärtom! Jesus fortsätter sin undervisning om barnen, och nämner änglarna: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.” Inför Guds tron står de mest hjälplösas änglar, barnens egna änglar. Barnen är så värdefulla i Guds ögon, att deras änglar står inför Herren och ser Hans ansikte

Änglarna är alltså inte bara med när det sker stora saker, utan också i det vanliga livet. Gud befaller sina änglar att vara med oss och de lyder troget hans befallningar (Ps 103:20). Änglarna är med oss i jobbet, skolan, eller när syskonen eller barnen bråkar vid kvällsgröten. Och det är viktigt att minnas att änglarna skyddar oss från makter som redan besegrats. I himlen har Mikael segrat över draken genom Lammets blod.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.