TRO & LIV

Vad är sann skönhet?

I sagan om Snövit fanns en drottning som varje dag ställde sig framför en spegel och frågade ”Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem vackrast i landet är?” Sedan svarade spegeln ”det är du drottning”. En dag hade dock den lilla flickan Snövit vuxit upp till en mogen och vacker kvinna och spegeln svarade på drottningens fråga ”det är Snövit”, varpå drottningen blev rasande och försökte döda Snövit men det slutar med att hon själv dör. 

Jag har själv stått framför spegeln likt drottningen. Inte frågat om jag är vackrast i landet men funderat om jag är tillräckligt vacker. Ibland har jag nöjt konstaterat ja, men ibland blev håret bara fel och de kläderna jag normalt brukat vara fin i sitter som en trasig hösäck och så någon ny finne i ansiktet som pricket över i:et, besviken och arg lämnar jag spegeln.

Varför har de flesta av oss en sådan stor önskan att vara tillräckligt vacker? För att vi är rädda att inte duga för en framtida eller redan funnen partner och bli lämnade ensamma. När vi känner oss vackra får vi en känsla av trygghet, en gnista hopp tänds och brinner så länge skönheten varar. 

Min pappa brukar säga ”av skönhet kokar man ingen soppa” vilket betyder att skönhet inte är ingrediensen på vilken man kan koka äktenskapets kärlekssoppa som mättar ens hungrande hjärta. Jag brukar tillägga ”men utan eld får man inte soppan att puttra” d.v.s. om inte två människor känner attraktion till varandra börjar man med stor sannolikhet inte koka äktenskapets kärlekssoppa tillsammans. Vad orsakar då attraktion, dragningskraft till en annan människa? Ett vackert yttre är en sak och en mycket stark faktor, därför varnar kung Salomo också i ordspråksboken ” Ha inte begär i ditt hjärta till hennes skönhet och låt henne inte fånga dig med sina blickar”. Kung Salomon var man och hade blivit förledd av kvinnor. Därför är det förståelig att han som man varnar för kvinnans skönhet till andra män, men samma regel gäller för en kvinna, du kan alltså byta ut henne till honom. Han skriver också ”Som en guldring i grisens tryne är skönhet hos en kvinna (man) utan vett.” och ”charm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna (man) som vördar Herren”. 

Det spelar ingen roll om du har enbart ett vackert yttre, för människan är inte bara kropp utan lika mycket själ. Är ditt inre utan vishet om livet essens, utan en mild och stilla ande så är allt skönt enbart en guldring, en vacker sådan, ja, men en liten vacker guldring i en smutsig, ful gris ansikte. Vidare kan man inte sätta sin trygghet i att man är vacker, för vi åldras alla och ganska snabbt blir vårt yttre mindre vackert. Skall man vara vacker hela livet måste man satsa på den oförgängliga skönheten, den inre skönheten som är den ingrediens man kan koka ett äktenskaps kärlekssoppa på. 

Som Guds barn och Jesu lärjunge kan jag välja att stå emot världens tankesätt och falska trygghet. Jag får vila i förtröstan på att jag är underbart skapad, och jag vill vara mån om att förvalta och förädla min inre skönhet för den har en mycket starkare och bestående attraktion än den yttre. Jag vill ge min framtida fru mer än ett vackert yttre, jag vill ge henne en mild och stilla ande och en levande tro, kärlek och fruktan till Herren. Då vet hon att när jag åldras kommer jag fortsättningsvis vara vacker. Min inre skönhet och kärlek till Herren kommer att kunna värma hennes hjärta längre och mer än min yttre skönhet. Den inre kommer räcka tills döden skiljer oss åt. 

Skapelsen har en skönhet, den är vacker för att den är skapad av Gud. Herren har inte bara ett öga för att kunna se och skapa det som är vackert. Han är också skönhetens källa, skapelsen är vacker för att den kommer från Gud. Likaså kommer den eviga skönheten i ens inre från Gud, den föds och närs av honom. Den kärlek som aldrig dör, som är tålig och mild och som bär allt och tror allt och uthärdar allt, den är Gud och kommer från honom. Vill du ha den kärleken bör du vara grenen i vinstocken Jesus och låta ditt liv helgas av den helige Ande. Du måste också försaka världens filosofi och sätt att handla och värdera. Då kan kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning växta till i dig. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.