Undervisning

Vad gör den helige Ande i oss?

Inkommande söndag firar vi pingst. Det var då den helige Ande kom till lärjungarna som tungor av eld ovanför deras huvuden. Efter pingsten blev den helige Ande tillgänglig för alla kristna och då började Jesu lärjungar sprida budskapet om honom över hela världen. Här kan du läsa Ingemar Klemets text om vilka uppgifter Anden har ibland oss. 

“Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”  Så säger Jesus om den helige Ande (Joh.16:14). Jag vill lyfta fram tre huvuduppgifter som den helige Ande har.

Det första den helige Ande gör är att lyfta fram vad som hände den första kristna påsken. Anden vill först och främst påminna oss om Jesus och vad han gjort genom sin död och uppståndelse. Han led en ställföreträdande och försonande död för våra synders skull. Han uppväcktes från de döda därför att han var syndfri. Julen pekar fram mot påsken. Pingsten, Andens högtid, för oss tillbaka till påsken. Anden väcker behov i oss, en törst efter det Jesus gjort. Det gör han genom att få oss att inse när något är fel i våra liv. På den första pingstdagen i Jerusalem står det att det “högg till i hjärtat” på dem som lyssnade till predikan (Apg.2:37).

Andens andra viktiga uppgift är att göra var och en av oss personligen delaktig av det Jesus vunnit åt oss genom sin död och uppståndelse. Den helige Ande kunde liknas vid betjäningen på en flygresa, t.ex. en flygvärdinna.  Vi tänker oss att Fadern står för flygbolaget, flygplan och annat. Jesus har betalat biljetten till himlen. Om du är döpt har du liksom en biljett utskriven just i ditt namn och du får leva under öppen himmel som Guds barn. Dopet ger den helige Ande enligt aposteln Petrus löfte till alla generationer kristna (Apg. 2:38-39).  Den helige Ande vill vara din Hjälpare, Vägledare och Tröstare på livsresan. “Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er”, de orden gäller också det Jesus undervisade. Apostlarna förmedlade först muntligt mycket noggrant och sedan skriftligt budskapet från Jesus och om honom. Slutresultatet finns i Nya Testamentet, som är en extraordinär bok tack vare den helige Ande, som ´värmer upp´ Jesu ord när vi läser och lyssnar, som en flygvärdinna delande ut mat för själen så att vi ska bevaras i tron, s.a.s. bekräfta våra biljetter.   

Andens tredje uppgift är att utrusta alla kristna att vittna om Jesus. Vittnesbördet sker på många sätt. Andens frukter sprider oväntat och ovanlig godhet i vardagen; kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal.5:22-23). Anden ger olika nådegåvor till alla kristna (1Kor.12). Exempel på dem är att kunna skilja mellan gott och ont, att vara vis, profetera, undervisa, missionera, bry sig om andra, be för andra, vara ledare, organisera, uppmuntra, tala i tungor och uttyda tungotal. Vilken nådegåva har Gud gett dig?

Jag önskar dig en trygg livsresa under den helige Andes ledning!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.