Andakt

Vad kan vi lära oss när vi firar domsöndagen?

När jag satt och skulle förbereda denna andakt kom jag att tänka på vad den numera avlidne svenska läkaren, bibelläraren och själavårdaren Sven Reichmann sade om domsöndagen. Han sade att det bland Guds folk finns en tendens att tänka att 364 dagar om året är det nåd som frälser en och en dag i året är det gärningar. Jag tror Reichmann lade ord på något som väldigt många känner igen sig i och är det ens konstigt med tanke på att varje domsöndag föreslår kyrkohandboken som evangelietext Matt 25:31- 46. Den välkända texten om hur Jesus skiljer fåren från getterna. Så hur är det, är det nåd eller gärningar som för en in i himmelriket i slutändan?  

Det finns några saker som ”råddar” till det för oss och försvårar vår förståelse av vad som skall hända på domedagen. Förenklat kan man säga det finns två kategorier av bibeltexter som ”råddar” till det för oss. I den första kategorin hittar vi texter som inte riktigt verkar passa in i vår universella och traditionella uppfattning av domedagen. Som t.ex. Jesu ord i Matt 11:24 ”Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig”. Hur kan det bli lindrigare? Vad betyder det, det är väl antingen himmel eller helvete? Och hur skulle dom kunna bli frälsta när dom inte trodde på Gud/löftet om Jesus/Jesus? Finns det fler sätt att komma till himlen?

Det finns lite olika sätt att lösa dessa bibeltextproblemen. Man kan 1) helt ignorera dem så att de inte stör ens mall hur det skall ske på domedagen 2) skapa olika nivåer i helvetet 3) försöka lista eventuella andra alternativa sätt som Gud också kommer att frälsa människor på.

Själv är jag ingen förespråkare av någon av dessa tre alternativa lösningar. Vi kan inte låtsas som om texterna inte finns men vi kan inte börja påstå saker om helvetet som inte står i Bibeln för då enbart gissar vi. Vi kan inte heller gå runt och erbjuda alternativa frälsningsmetoder eftersom Gud kallar oss till att predika budskapet om Jesus, världens frälsare.

Bibelns texter om domedagen uppenbarar förenklat två saker för oss. De som inte verkar passa in i vår förståelse av domedagen som t.ex. Matt 11:24 uppenbarar för oss. För det första att mycket i Guds rådslut och planer är fördolt för oss och Gud visar att vi har inte att göra med allting utan det här är hans ensak. För det andra, att de texter som är klara förklarar för oss det som är väsentligt för att vi ska kunna veta vägen till himlen och veta om vi är frälsta.

Efter denna mera allmänna introduktion låt oss återgå till evangelietexten för söndagen, Matt 25:31- 46. Det som är slående är att Jesus inte nämner något om tron på honom och hans korsdöd utan han talar enbart om hur människor har behandlat andra. Men Jesus talar ändå inte om gärningar här och nåd i andra sammanhang. Utan det han berättar är i linje med Bibelns andra texter och uttrycks bl.a. i Jakob 2:14- 26 där texten når sin klimax i sista versen ”… så är tron utan gärningar död”.

Bibel talar mycket om trogna och onda tjänare och att vi inte skall vara giriga och bland dessa bibeltexter hittar vi Matt 25:3-46 och Jakob 2:14–26.

Så svaret på frågan som jag ställde i början om det är nåd eller gärningar som för oss in i himlen är att det är Guds nåd som för oss in i himlen, Jesu rättfärdighet blir din rättfärdighet. Domsöndagens texter är ändå inte onödiga utan tvärtom livsnödvändiga. Eftersom de inbjuder oss att rannsaka oss själva. Hur är det ställt med vår själ egentligen? Har vi varit goda eller onda förvaltare, giriga eller givmilda?

För den ofrälste lyder på domsöndagen lagens hårda bud som tvingar den människan att fly till Jesus för att få räddning. För den frälste uppmanar texterna oss att lägga av oss synder, att vaka och inte slumra in och låta köttet få tillfälle att ta makt och styra oss. För då tar girigheten över och vi blir onda tjänare och vi får en död tro, en tro utan gärningar. En tro där Jesus inte mer är vår Konung, Herre och Frälsare.

Domsöndagen avslutar kyrkoåret, domedagen avslutar denna tidsålder där det råder synd och död. Efter domsöndagen inleds ett nytt kyrkoår med advent, Jesus ankomst! Domedagen är också dagen före Jesu ankomst och den stund då tiden byts mot evigheten. Då får du höra ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.”

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.