Samhälle

Vad ska vi tänka om #Metoo?

Ända sedan oktober 2017 har kampanjen #MeToo gått som en löpeld på sociala media och skapat en livlig debatt i hela samhället om sexuella övergrepp. I Svenskfinland gick namnet mest under #dammenbrister. Det skulle finnas mycket att säga om rörelsen som helhet, men vi kan konstatera att det varit en god sak att ämnet tagits upp till diskussion trots att det också skett en del övertramp.

Vad kan vi som kristna säga om detta fenomen? Hur kan det komma sig att sexuella trakasserier verkar vara mycket vanligare än vi vågat tro och vad kan vi göra för att motverka att det sker?

För att svara på denna fråga måste vi se tillbaka ungefär 50 år till slutet av 1960-talet. Då startade det som vi känner till som sexuella revolutionen. Det var ett världsvitt fenomen starkt kopplat till feministrörelsen, som strävade till att göra människan mera fri på det sexuella planet. Äktenskapet som institution kritiserades för att vara förtryckande, pornografi fördes fram som någonting gott, fri abort krävdes allt mer högljutt. Rörelsen hade stor framgång, bl.a. 1971 tyckte tre fjärdedelar av alla amerikaner att sex före äktenskapet var accepterat. Tre gånger fler än de som tyckte det år 1950.

Utvecklingen har senare bara fortsatt och idag är äktenskapet mer eller mindre förpassat till marginalen, vi är några klick från oändligt med pornografi och abort ses idag som en självklar mänsklig rättighet. Dessutom är populärkulturen (Musik, filmer m.m.) en stark förespråkare av alla dessa värderingar.

Hur kan vi då koppla detta till #MeToo rörelsen och dess vittnesmål om övergrepp? Knappast var detta det slutresultat folk hade hoppats på när man jobbade för dessa radikala förändringar kring sexualmoralen i samhället. Men som ofta med revolutioner förstod inte folket varför vissa värderingar eller strukturer hade uppstått eller vad de var bra för, deras enda mål var att bryta ner dem för att för att uppnå den ”frihet” som skulle göra människan lycklig.

Äktenskapet som instiftat av Gud var och är till för att skapa en trygg plats för en man och en kvinna att utöva sin sexualitet och skapa familj. Nedmonteringen av äktenskapet har tragiskt nog slagit hårdast mot kvinnor och barn, då mannen inte känner sig lika förpliktigad att ta sitt ansvar och samhället omkring honom heller ställer de kraven. Ensamstående mammor och deras barn är en av de mest utsatta grupperna i dagens samhälle.

Pornografin som idag verkar krypa allt närmare vardagen har skapat en generation av förvirrade pojkar som inte vet vad egentlig samlevnad eller kärlek är. Istället för att se kvinnan som en jämlik individ blir hon ett objekt som finns till för att tillfredsställa sig. Allt detta med en kultur som verkar förakta de som är oskuld och uppmuntrar till att pröva på och upptäcka sig själv. Förutom att förslava kvinnor i ”prostitution som blir filmad” som pornografi i praktiken har det även sänkt synen på kvinnan. Det förbluffande i detta sammanhang är att feministrörelsen till stora delar drev på denna utveckling.

#MeToo rörelsens start år 2017 var en start på ett folk som fick ta del av den skörd man sått under 1960-talet. Kvinnorna har fått betala det högsta priset och kommer också fortsätta göra det om vi inte vänder om. Det tragiska är att väldigt få människor verkar vilja ta itu med eller erkänna grundproblemet. Alla verkar vara förundrade över det som skett och anklagar varandra över att det brinner på samma gång som man häller bensin över elden och för länge sedan lagt ner brandkåren.

Det finns 3 viktiga punkter för en kristen att tänka på i detta sammanhang:

  1. Vi har en god Gud.
  2. Guds vilja för oss människor är god.
  3. Gud har i sin heliga skrift, Bibeln uttryckt sin vilja för oss människor.

Om vi håller oss nära Jesus och hans undervisning och lever enligt hans vilja kommer också vi skyddas från allt som vill förstöra det goda han har tänkt med vår samlevnad. Vi får be att Gud skulle väcka oss till att vända bort från den väg vi har valt som samhälle och istället förnya oss i kropp, själ och ande.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.