Samhälle

Vad ska vi tänka om samboende?

Nuförtiden är det väldigt vanligt att folk flyttar ihop utan att vara gifta. Den vanliga utvecklingen är att man börjar sällskapa med någon, kanske flyttar ihop om det passar bra med omständigheterna och kanske gifter sig efter några år. Däremellan kanske man redan skaffat hus, bil och barn tillsammans. Detta är dagen melodi. Passar detta också för en kristen?

Vad säger Bibeln?

I Mark 10:6–9 läser vi:

”Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinnaDärför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt.”

Genom både Gamla och Nya Testamentet framhålls äktenskapet som en institution inrättad av Gud för att förena man och kvinna till ett. Att Bibeln framhåller att en man och kvinna som vill leva tillsammans ska ingå äktenskap är mycket klart och det framkommer också att det är Gud som fogar samman.

Vad är skillnaden?

Om du väljer att leva sambo men din flick/pojkvän kanske det känns bra för stunden. Men har du tänkt på vad handlingen säger både till omgivningen och till din partner

1. Jag är inte intresserad av Guds välsignelse över vår relation.

2. Jag bryr mig inte om Herrens bud.

3. Jag vill leva som om vi vore gifta men jag är inte beredd att inför familj, släkt och vänner lova att älska dig i nöd och lust.

4. Du är det bästa jag kan få för tillfället, om något bättre dyker upp eller om jag tröttnar finns bakdörren öppen.

5. Jag lägger större vikt vid mina egna begär än att skapa en stabil relation.

Här ser vi en väldigt stor skillnad från äktenskapet, kanske tydligast i hur man förhåller sig till sin partner. Äktenskapet bygger på att man lovar vara varandra trogna, det innebär att man vill och kan berätta sanningen för varandra fastän det alltid är svårt att visa vem vi verkligen är åt någon, men ens löfte gentemot varandra inför Gud och människor ger en tryggheten att göra det.

Inom ett samboförhållande finns inget av detta och det är lätt hänt att man lever i lögn inför varandra i rädsla för vad den andra ska tycka om en när man avslöjar mera och mera om sig själv. Det finns alltid möjligheten att den andre tycker det finns ett bättre alternativ och lämnar relationen

Det som är så bra med Guds bud och vilja är att de alltid är förankrade i verkligheten och skyddar oss från våra egna begär och brister. Angående samboende hoppas jag vi ser varför Gud inte välsignar den sortens relationen medan han valt att instifta och välsigna äktenskapet som den livslånga relation den är menad att vara. Låt oss hålla fast vid Herrens bud fast världen går en annan väg. Vi får lita på att det leder till välsignelse.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.