TRO & LIV

Vaka – uppbrottet är nära!

”Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse” – Kol 4:2

I Bibeln kan vi ibland läsa att kristna uppmanas till att vaka, eller att vara vaksamma. Vad betyder det och hur ska man göra det?

Man behöver inte vaka på dagen när man är pigg, vakandet behövs på natten när det bekvämaste hade varit att somna. Det naturliga för en människa när det är mörkt och man är trött är att sova, men om man ska vaka behöver man något som håller en vaken. Vi förstår att när bibeln talar om att vaka så handlar det inte om att undvika en vanlig jordisk sömn, utan en andlig sömn. Vi kan läsa om de tio jungfrurna som alla somnade när de väntade på brudgummen. Vi förstår att det är livsfarligt för kristna att falla i andlig sömn.

Vaka för din egen skull

En sovande människa är väldigt sårbar. Man märker inte när fienden anfaller och man har ingen möjlighet att försvara sig. Petrus skriver i samband med att vi ska vara vakna och nyktra att djävulen går runt som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Det är ingen slump att det skrivs i samband med att vi ska hålla oss vakna. Fem av de tio jungfrurna hade utan att veta om det slut på olja i sina lampor och var inte redo när brudgummen kom. De var omedvetna om sitt tillstånd eftersom de inte hade vakat, utan somnat.

Vaka för dina medmänniskors skull

Det går inte att hjälpa andra människor när du sover. Om en mamma sover ser hon inte om hennes lilla barn går ut på balkongen och klättrar på balkongräcket. Hon kan inte göra något åt saken helt enkelt för att hon inte vet om vad som händer, hon sover. På samma sätt är det väldigt olyckligt för våra medmänniskor om vi som kristna sover. Vi ser inte och kan inte vara till hjälp för andra i deras nöd.

Hur håller vi oss vakna?

Det är svårt att hålla sig vaken när man är i ett mörkt rum, när inte ljuset från solen eller från lampor håller oss vakna. På samma sätt är det med Guds ords ljus. Håller vi oss borta från Guds ord en längre tid så kommer vi att somna. Det är bara Gud som kan hålla oss vakna genom sitt ord och den Helige Ande. Vi är som kristna kallade att leva i ljuset och be och bekänna allt till Honom.  Det är inte alltid bekvämt att leva i ljuset, men det är där vi möter Guds nåd och förlåtelse, det är där vi möter Jesus. 

Som kristna kan vi hjälpa varandra med att vaka genom att be tillsammans, uppmuntra varandra till bibelläsning, bekänna våra synder för varandra och ofta fråga varandra hur det går med det kristna livet.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.