Andakt

Vår gode herde

I en av förra söndagens texter från Johannesevangeliet 10:11-16 läser vi följande:

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

 Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

Liknelsen om att vi människor är får och Jesus är den gode herden är en av de klaraste bilderna av hur det står till med oss människor och på samma gång hur Jesus har omsorg om oss alla.

Att som människa bli jämfört med ett får som irrar omkring utan att veta varken ut eller in är kanske inte den mest smickrande jämförelsen. Men om vi tänker på i vilken situation vi är i och vad Jesus har gjort för oss är förstår vi snart att jämförelsen ligger närmare än vi tror.

Utan Guds ingripande här i världen skulle vi människor irra på likt får. Vi skulle inte veta vad som är Guds vilja för oss trots att vi kan ana att det finns en skapare genom att betrakta skapelsen (Romarbrevet 1:20). Vad denna skapare vill med sin skapelse och vad vårt förhållande är till honom och varandra skulle ändå vara höjt i dunkel.

Men nu vet vi att vår situation är helt annorlunda. Istället vet vi att Gud har handlat genom hela historien, allt från syndafallet fram tills nu för att försäkra oss om att vi som fårhjord skulle ha möjlighet att få känna den gode herden. Han sände sin son Jesus Kristus för att dö för världens synder och stifta frid mellan oss och Gud.

Den gode herden känner sina får och de känner honom säger texten. Hur ska vi då lära känna den gode herden och lära oss att lyssna till hans röst?

Bibeln som är Guds uppenbarade och heliga ord ger oss insikt om vem den gode herden är, hur vi ska lära känna honom och hållas nära honom. Han kände dig redan före du kände honom och har gått i döden för att vinna det eviga livet åt dig. Allt detta får du förtrösta på att också gäller dig, fastän du gått egna vägar och inte hört den gode herdens röst. Håll dig därför nära Honom som skyddar för vargens angrepp och sist för dig in Hans himmelska rike.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.