Vardagsmission

  1. MISSION, EVANGELISATION ELLER DIAKONI? 

Hur kan jag vara ett Jesu vittne i vardagen, i skolan, på jobbet, bland vänner både kristna och icke kristna? Var skall man börja och hur skall man tala om Jesus? Hur når jag min vän som inte är troende? Finns det någon handbok eller enkla knep man kan använda? 

 

Innan jag går vidare vill jag introducera tre begrepp, nämligen mission, evangelisation och diakoni. Generellt sett har man använt ordet mission för församlingens arbete utomlands och evangelisation om det som utförs i mindre skala lokalt medan diakoni har handlat om det arbete som utförts av en person som är insatt i en tjänst som diakon. Egentligen handlar alla tre om samma sak, nämligen att föra ut Guds rike genom ord och handling. I Lukas 9:2 finns en väldigt komprimerad form av missionsbefallningen “Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.” Det finns också en viss skillnad på målmedvetet evangelisationsarbete utgående från en församling och att personligen vittna om sin tro i vardagen, men den diakonala omsorgen ingår i dem båda. 

 

  1. VARDAGSMISSION 

Som troende har du fått den helige Ande. Med andra ord finns tillgången till Guds rike inom dig. Frågan är bara hur mycket du öppnar upp dörren till Guds rike för din omgivning. 

 

Jesus visar det bästa sättet att nå en människa i Johannes fjärde kapitel där han möter kvinnan vid Sykars brunn. Jag vill att du lägger märke till tre grundläggande principer som alla människorelationer och god vänskap bygger på, speciellt i detta sammanhang. 

* Förtroende 

* Kärlek 

* Frimodighet 

 

Det är viktigt att de kommer just i den ordningen. Jesus bygger upp ett förtroende till kvinnan genom att be om vatten. Han bad henne om hjälp i en helt vardaglig situation. Så det första du kan göra är att bygga upp en förtroendefull relation med din vän. Umgås på vardagen, gör läxor tillsammans, gå på kaffe eller spela badminton. Allt går inte lika fort för oss som det går för Jesus vi brunnen. Jesus ville upprätta kvinnan på alla områden, därför frågar han efter hennes man. Det är en orsak till att vi går varsamt fram eftersom vi kanske inte har hela bilden klart för oss. Gud har förmodligen större avsikter än vi själva har. Efter att Jesus har byggt upp förtroende och kärlek till kvinnan kan han frimodigt påpeka kvinnans brister utan att hon känner sig sårad eller förolämpad, tvärt om nu vågar hon ställa alla de svåra religiösa frågorna som samarierna funderade på. Vid Sykars brunn uppstår sedan en diskussion om religion och Jesus bygger vidare på förtroendet i kärlek. Han visar förståelsen för en del av det missförstånd som uppstått och förklarar tålmodigt och med kärlek. Om du har goda icke troende vänner så är du i en lycklig position. För det är den bästa vägen att nå ut med evangeliet. Kom ihåg att det är ditt sätt att tala och handla som skall påverka din vän, inte den andra vägen.  

 

Var frimodig med vad du tror på. Tala naturligt om Jesus och be för din vän. Du kan även fråga om det är något konkret du kan be för. I något skede kan du till och med be med din vän. Var generös. Gud är generös. Bjud på pizza. Erbjud hjälp i olika situationer. Avsikten med vardagsmission är inte att frälsa någon på en dag. Vi är i stället som Johannes döparen med uppgiften att “Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!” Varje tillfälle där din vän blir mera intresserad av tron är en seger för Guds rike. Bjud hellre med din vän till en mindre samling med kristna unga än till bönehuset eller kyrkan. Ordna bibel- eller bönesamlingar hemma där förtroendet kan växa och man vågar fråga allt mellan himmel och jord. Kom ihåg, vi har inte svar på allt, men tillsammans med bibeln och Guds ande kommer man ofta vidare även i svåra frågor. Våga vara personliga. Bjud på ditt eget vittnesbörd. Varför är du troende och hur har din trosresa sett ut? När din vän får möta Jesus genom dig går det som för kvinnan vid brunnen. Hon delar kanske sina erfarenheter med sina vänner, föräldrar och syskon. Nya frågor uppstår. Hur blir man en kristen? Vad innebär det? Då börjar själva lärjungaträningen i evangelisationsarbetet. 

 

En annan aspekt för dig som varit kristen i flera år är att du är en andlig förebild vare sig du vill det eller ej. Du har kanske yngre syskon, syskonbarn, kusiner eller vänners syskon som ser upp till dig? Ditt exempel kan ha livslånga följder för en liten pojke eller flicka som älskar dig och ser upp till dig. För dem är du en andlig förebild, en andlig ledare. Tala naturligt om Jesus inför och med dem. Välj alltid att läsa ur barnens bibel eller om bibliska personer utöver de vanliga barnböckerna. Visa att bön är något helt naturligt som man kan göra när som helst. Be en kort bön med dem varje gång ni träffas. Lär dem att tacka och be själva och berätta om sin dag för Jesus utöver de inlärda bönerna. Man kan be vid sandlådan, i klätterställningen, vid skaterampen eller på fotbollsplanen. 

 

Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.” (1.Tim.4:12) 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.