Bibelns böcker

Varför ska vi läsa Gamla testamentet?

Nya Testamentet talar ju om Jesus och vad han har gjort, och vi har lärt oss att det är allt som behövs för frälsningen. Varför ska då vi kristna läsa Gamla Testamentet, med dess föråldrade lagbud och långa berättelser som inte verkar ha något med Jesus och hans budskap att göra?

Jo, Jesus säger själv: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.” (Matt 5:17) Lagen och profeterna, det är detsamma som Gamla Testamentet. Jesus menar alltså att Gamla Testamentet är lika viktigt ännu idag. Frågan är bara på vilket sätt.

I Gamla Testamentet skulle Guds folk göra många saker som känns konstiga för oss: gå till templet, offra syndoffer, hålla sig rena genom att inte äta vissa djur och så vidare. Andra saker som Gamla Testamentet talar om är vi mer bekanta med: hela människosläktet föll i synd genom Adam och behöver räddas, Guds folk ska leva enligt Guds vilja och bud för att inte göra varandra illa. Vad betyder det då när Jesus säger att han ska uppfylla allt detta? Jo, det innebär att han kommer med något som är samma, men större och mer fulländat.

Och det gör Jesus! Lagen talade om att Israel skulle offra djur – Jesus är det slutgiltiga offret som tvättar bort hela världens synder. Moseböckerna talar om att döden kom in i världen – Jesus kom med de dödas uppståndelse. Israeliterna skulle hålla Guds budord att älska sina medmänniskor – Jesus var det ultimata beviset på den kärleken då han gav sitt liv för oss. Jesus överträffar alltså Gamla Testamentet. Han är större. Men det är inte mindre värt att läsa fast han har uppfyllt och fulländat det. Man kan säga att Jesus är svaret till alla frågor som Gamla Testamentet ställer – men om vi inte läst frågan, hur kan vi då förstå svaret? Det finns en risk att vi misstolkar Nya Testamentet om det är det enda vi läst. Vet man inget om syndafallet kan man förstå Jesus bara som en vänlig filosofilärare, och inte som den frälsare som Gud har sänt för att rädda oss från synd och död!

Det här förstod Nya Testamentets författare. De hade bara Gamla Testamentet och Jesu liv och undervisning – men det var allt de behövde. Med dem kunde de förstå allt. Gamla Testamentet talar nämligen om Jesus. Profetia efter profetia pekar framåt mot en räddare som skulle komma, och Jesus stämmer märkligt väl överens med de här profetiorna (kolla på Jes 53 om Jesu lidande eller Hos 6:1-2 om hans uppståndelse).

Gamla Testamentet är bakgrunden till allt vi som kristna tror på. Utan att läsa det skulle vi förstå varken att Gud skapat världen, att världen fallit i synd eller Guds frälsningsplan hela vägen från Adam fram till Jesus. Men vi har både bakgrunden och svaret, både det gamla och det nya, och vi har idag lättare än någonsin tidigare att slå upp bådadera och läsa så mycket vi bara vill på vårt eget språk – kan vi då annat än glädja oss över Guds nåd?

 

Diskussionsfrågor:

  1. Hur tror du att man skulle förstå Bibeln om man aldrig hade läst Moseböckerna? Ingen skapelseberättelse, inget syndafall, ingen ökenvandring…
  2. Hur tror du man skulle förstå Bibeln om man bara hade läst Moseböckerna?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.