Samhälle

Vart är vi på väg i samhället?

Om man följer med vad som händer i samhället för tillfället märker man att det blåser kalla vindar för dem som vill stå upp för bibliska värderingar gällande t.ex. äktenskap och människovärde. Utvecklingen verkar vara att det finns allt mindre utrymme att ens diskutera dessa frågor över huvud taget. Hur kan det vara så att de som säger sig kämpa för ett mera tolerant samhälle verkar vara de som på samma gång saknar all form av tolerans för den motsatta sidan?

Ett exempel är insändaren angående homosexualitet i Kristinestad, där både lokal media och kyrkans ledare gick väldigt hårt åt kaplanen som skrivit texten. Det som blev sagt i insändaren var helt enligt vad Bibeln lär. Motreaktionerna som kommit under många veckor efter händelsen var samstämmiga: Det är inte tillåtet att uttrycka sig på det sättet!

Pori Jazz nya VD, Aki Ruotsalas tankar kring homosexualitet är också ett fall av samma karaktär, som senare också ledde till dennes avgång. Tongången var här den samma: Man kan inte ha sådan åsikter och verka öppet i Finland.

För en kristen är det knappast någon nyhet att världen inte tycker om att höra Bibelns sanningar. Det som är nytt i vår tid är att samhällets kollektiva värderingar verkar röra sig allt längre från det som Bibeln framhåller och dessutom att de som vill föra fram Bibelns budskap ska tystas ner. Under många tider har vårt folk gjort sig skyldigt till många olika överträdelser, men idag håller vi på att gå bort från några av kristendomens mest grundläggande frukter i ett samhälle. Människans okränkbara värde ifrågasätts och omformas, vilket öppnar för abort och eutanasi. Äktenskapet som institution bryts ner och könen suddas ut.

I samtal med folk som är positiva till dessa förändringar märker man en ökande rotlöshet. Trots att majoriteten håller med om att människan har ett värde, eller att äktenskapet är viktigt klarar man inte av att säga varför det skulle vara så, eftersom man har avsagt sig grunden på vilket påståendet vilar, nämligen Bibeln. På sin höjd kan man hänvisa till FN:s konvention om mänskliga rättigheter, som i sin tur endast vilar på något som människor kommit överens om. Den rådande moraliska kompassen verkar vila på vilka personer som ropar högst och bäst kan föra fram sin agenda.

Man kunde uttrycka situationen på det sättet att vi lever på våra förfäders värderingar och lagar, men har kastat bort den grund de vilade på. Därför kommer det inte att ta många generationer att helt omforma dem om utvecklingen fortsätter i samma riktning och takt som nu.

För oss kristna kommer detta innebära mycket lidanden och problem. Jag skulle uppmana alla unga kristna idag att bereda sig på att fängelsecellen är närmare än du tror om du vill bekänna Jesus Kristus som din frälsare och vara honom trogen i liv och lära. Med ett sådant budskap är det lätt att bli uppgiven inför framtiden och ge upp. Men Bibelns budskap är klar på den punkten att lidande och motstånd alltid kommer möta de kristna. Därför har också Gud lovat att vara med oss i sådana situationer. Första Korinthierbrevet 1:8–9 lyder:

Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.