Vilken Gudsbild har du?

Vem tror DU att Gud är?

Det finns något i ditt liv som påverkar dig mer än du kan ana. Den påverkar hur du känner dig, vilka beslut du tar och vilka val du gör. Den har så stor makt att den kan göra ditt liv tyngre eller lättare. Och ändå tänker du säkert sällan på den: det är din gudsbild.

Stanna gärna upp en liten stund, här och nu, och fundera hur du föreställer dig att Gud är. Är Han en kärleksfull och barmhärtig Far? Är Han hård och sträng? Är Han avlägsen och opersonlig? Är Han maktlysten och gammalmodig? Är Han god och vill dig väl?

Den bild av Gud du har nu formades redan när du var liten – och då mest av din pappa. Om din pappa var varm, kärleksfull och närvarande, då blev din bild av Gud väldigt positiv. Om din pappa var kylig och frånvarande, ja, då blev din bild av Gud likadan. Om din pappa var våldsam och hård, då lärde du dig tidigt att Gud ska man vara rädd för. Om du har en bra pappa kan du gärna tacka honom för att han gett dig en fin och gudsbild. Om din pappa inte varit så bra, minns att det aldrig är för sent att korrigera sin gudsbild.

Din gudsbild har också formats av den församling du tillhör. Eftersom Gud är större och heligare än allt vi kan föreställa oss, är det lätt för oss människor att betona bara en del av vem Han verkligen är. Vissa församlingar betonar väldigt starkt Guds kärlek och nåd. Andra lyfter hellre fram Hans helighet och stränghet. För att få en äkta helhetsbild av Gud behöver vi få lära oss ALLA sidor av Honom. En hundraprocentigt rätt bild får vi inte före i himlen… men vårt mål behöver vara att lära känna en så sann bild av Honom som möjligt.

En annan sak som starkt format din Gudsbild är ditt liv och dina erfarenheter. Om du vuxit upp i otrygghet och mitt i kriser och kaos kan det vara väldigt svårt att tro att Gud faktiskt är god och trygg. Om du känner många s.k kristna som sviker, skadar och är hårda mot andra… ja, då kan du ju inte tro att den Gud de säger att de tror på faktiskt är helt annorlunda än dem. Om någon som betytt mycket för dig har dött, kan det kännas svårt att lita på att Gud – som bestämmer över liv och död – faktiskt gör kloka, kärleksfulla beslut.

Hur kan då en felaktig Gudsbild påverka dig?

Om du lever ditt liv i rädsla för Gud blir ditt liv väldigt tungt. Då går du omkring med en underliggande oro över att göra fel, att synda. Den oron och den rädslan bottnar i en felaktig gudsbild, men mest av allt i en fel bild av oss som människor. Den bottnar i den felaktiga tron att vi människor ska och kan förtjäna Guds kärlek och nåd (…vilket arvssynden omöjliggör…). Den är grundad på en tro att nåden finns, jo, men den räcker inte. Det Jesus gjorde räcker inte. Det är en tro och en bild av Gud som inte är biblisk. Det är inte kristen tro, det är lagiskhet.

Om du lever med en bild av Gud som en gubbe på ett moln, snäll men oengagerad, då kommer ditt liv inte att formas enligt Hans vilja och Hans ord. Då kommer du inte att ta emot den gåva Gud vill ge dig: frälsningen genom Jesus. Gud är den mäktiga Skaparen som har hela världen i Sin hand. Han är den kärleksfulla Fadern som älskar oss så mycket att han skickade Jesus för att frälsa oss. Han är också så helig att Han hatar synden som förstör så mycket i vår värld och våra liv. Eftersom vi människor omöjligt kan bli helt syndfria – och duga inför en helig Gud – är vår enda chans att lita på och ta emot det som Jesus gjorde: Han dog och uppstod för att du och jag skulle få ta emot Hans rättfärdighet, Hans helvita kläder. För att du och jag ska få komma till himlen en dag. Det är allvarligt, men underbart och mäktigt på samma gång.

Hur gör man då för att få en gudsbild som inte är färgad av pappa, församlingen eller de egna erfarenheterna?   

Det bästa sättet att få en äkta gudsbild är att läsa Bibeln – ja, hela Bibeln. Vill man få en kortkurs i hurdan Gud verkligen är, då ska man lära sig så mycket som möjligt om Jesus. Jesus är ofta lättare för oss att bilda oss en uppfattning om, eftersom Han också var mänsklig. Jesus var ju såväl Gud som människa, på samma gång. Jesus var allt det som Gud är: helig, ärlig, varm, rak, kärleksfull, sträng (på ett bra sätt) och nådig. Han såg alla människor som likvärdiga, Han hade ett speciellt varmt hjärta för dem som led, Han avskydde hyckleri & lagiskhet och Han inbjöd alla Han mötte att komma in i Hans rike.

Till sist vill jag ge ett praktiskt tips på något som kan påverka din gudsbild på ett realistiskt och positivt sätt: TV-serien ”The Chosen”. Den finns att laddas ner som app och den är gratis. Serien handlar om Jesu liv och ger en fin inblick i allt det som evangelierna så fint beskriver. Om din bild av Jesus blir tydligare, då blir din gudsbild det också. Och en rätt gudsbild är grunden till ett sunt, kristet liv. Ett liv med mål och mening. Ett liv med glädje, allvar och frid. Ett liv i nåden.

  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.