TRO & LIV

Vilken plats har goda gärningar i den kristna tron?

Vilken plats har goda gärningar i den kristna tron? Vi blir inte frälsta för att vi gör goda gärningar, men det betyder inte att Gud har frälst oss till att vara fria från goda gärningar. De som ville förlöjliga Paulus påstod att det var det han lärde. 

Låt oss göra det onda, för att något gott skall komma av det? Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. Rom 3:8 

Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Rom 6:1-2

Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Rom 6:12-13

Den anklagelse som Paulus fick höra, fick också reformatorerna höra av vissa av sina motståndare. Därför kan man läsa följande i vår kyrkas Bekännelse Skrifter:

Augsburgska Bekännelseskrifterna 

Artikel VI. Om den nya lydnaden

1] Vidare lära de, att denna tro bör frambringa goda frukter och att den bör göra goda, av Gud befallda gärningar, därför att så är Guds vilja, icke för att vi skola tro, att vi genom dessa gärningar förtjäna rättfärdiggörelse inför Gud. Ty syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse mottages genom tron.

Artikel XX. Om tro och goda gärningar

1] Med orätt anklagas de våra för att förbjuda goda gärningar… 27] Därjämte lära de våra, att det är nödvändigt att göra goda gärningar, icke för att vi skola tro oss förtjäna nåd genom dem, utan emedan Gud vill det. 28] Endast genom tron mottages syndernas förlåtelse och nåd. 29] Och emedan den helige Ande mottages genom tron, förnyas hjärtana och får nya böjelser, så att de kunna åstadkomma goda gärningar. 30]

Paulus brev innehåller många uppmaningar till goda gärningar.

Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. 1 Tim 4:15

Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 2 Tim 2:22

Bibelns uppmaningar till goda gärningar handlar om att vi ska akta oss från att kväva det goda som den helige Ande vill utföra i våra liv. Kristus har kallat oss till ett nytt liv, ett liv i fullhet. Ett härligt liv är inte ett liv i synd för synden ger i slutet av dagen inte den lycka och tillfredsställelse den lovade att ge oss. Synden drar bort från uppmärksamhet från kärleken till Kristus och förslavar oss. En liten liknelse: Bara för att vi inte kan hindra ogräs(synd) från att växa upp i trädgården, betyder det inte att vi ska sluta rensa bort ogräset, och än mer ska vi akta oss från att med flit plantera mer ogräs i trädgården. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.