FRÅGOR & SVAR

Vill Gud det jag vill?

Fråga: Hur ska vi förstå Guds vilja? Står Hans vilja i strid med min vilja? Kommer Guds vilja i mitt liv att uppfyllas? Utelämnade bönesvar gör det svårt att be. (Frågan är bearbetad av redaktionen)

 

Tack för många intressanta frågor. Guds vilja är ett centralt tema i hela Bibeln. Paulus bad till exempel att kolosserna skulle uppfyllas av kunskap om Guds vilja (Kol. 1:9). 

Gud har skapat allt av kärlek efter sin vilja (Upp. 4:11). Hans främsta vilja är att alla människor ska bli frälsta (1 Tim. 2:4) och därför styr han världen mot detta mål. Jesu död för oss, varje människas enskilda frälsning, och Jesu återkomst är några av de yttersta uttrycken för detta. Man kan kortfattat säga att Guds vilja är allt som är gott och fullkomligt (Rom. 12:2). 

När vi som kristna frågar om Gud vill det vi vill så måste vi ta i beaktande både vårt kötts vilja och den nya viljan. Vi är födda med ett ont begär, som vi brukar kalla vårt kött. Köttets vilja kommer aldrig överens med Guds vilja. Därför ska det dagligen dödas. Vår nya vilja vill däremot det Gud vill. 

En skillnad mellan vår nya vilja och Guds vilja är däremot att vår vilja är begränsad till mänsklig kapacitet, men inte Guds. Därför utgår vi först och främst ifrån vad Gud vill, och låter våra tankar omformas efter Hans vilja och inte tvärtom. Gud vill att vi ska förnyas i sinnet för att kunna pröva vad som är Hans vilja (Rom 12:2). I relationen med honom och genom att läsa Bibeln lär vi känna hans vilja mer och mer. På de områden som Gud inte har gett några exakta direktiv så får vi tro att Gud vill det som vi vill så länge det är något gott. Här får vi välja själva.

Men om nu det jag vill är något som Gud själv har sagt är gott, varför ger inte Gud mig det, t.ex. att få barn eller finna ett meningsfullt arbete? Här måste vi ta i beaktande att vi lever i en fallen värld. I denna värld finns det fiender till Guds vilja och det är djävulen, världen och vårt eget kött. Ingen av dessa kan, eller vill, underordna sig Guds vilja. Motsatsen till Guds vilja är synd och Gud är inte den som orsakar synd. 

Samtidigt som det finns mycket i skapelsen som är emot Guds vilja så kan man nog ändå säga att Guds vilja i ditt liv kommer att uppfyllas. I en värld utan synd skulle det mesta ske på ett annorlunda sätt, men det är inte den värld vi lever i. Men i denna värld som har fallit i synd har Gud fortfarande kontrollen. Han både hindrar ondska och tillåter den. 

Som nämnts så är Guds främsta vilja att vi ska bli räddade och bevarade. Därför kan Gud tillåta lidande för vårt bästa, och neka oss något gott. Han gör det i enlighet med sina syften och sitt mål och samverkar allt till det bästa för sina egna (Rom. 8:28). Ibland ser vi det efteråt, men inte nödvändigtvis.

Men ska vi lida så är det inte vi som bestämmer det, utan Gud. Därför får vi be om allt gott, som t.ex. helande, man/fru, barn eller jobb. Vi får säga ja till Guds vilja, men också be att Han ska förändra den. Det är faktiskt att följa Jesu exempel (Luk. 22:42). Gud kan förändra sina planer och sitt hjärta när vi vänder oss till honom i bön (Matt. 7:29, Jona 3:10, 2 Kung 20). Be därför uthålligt (Luk. 11:18) och oavbrutet (1 Tess 5:17). Gud hör bön (Ps. 65:3, Joh 14:14).

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.