Vem är vi bakom sidan?

UngiTro.fi är ett samarbete mellan Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) och Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF). SLEF och LFF är två inomkyrkliga väckelserörelser i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Båda organisationerna vill i sin verksamhet föra fram evangeliet – att Gud har sänt sin Son, Jesus Kristus, till världen för att genom Hans korsdöd och uppståndelse frälsa oss från vår synd och skänka oss evigt liv. Vi vill stå på Bibelns, Guds eget, levande, verksamma och tillförlitliga ord, och de lutherska bekännelseskrifternas grund.

Sidans syfte och vision

Vår vision är att sprida evangeliet om Jesus Kristus till ungdomar på en kanal där vi kan nå dem och som är i ständig utveckling. Vi strävar efter att ge lättförstådd undervisning som svarar på sådant som idag utmanar kristen tro.

Genom arbetet med sidan vill vi ge ungdomar möjlighet att använda och utveckla de gåvor de fått i att producera olika typer av medier. Tillsammans får vi lära oss hur vi genom olika medier kan vittna om vår gemensamma tro.

Vill du vara med?

Tycker du arbetet med UngiTro låter spännande och något som du skulle vilja pröva på? Som medarbetare för sidan får du vara med i ett team, där du tillsammans med teamet jobbar och producerar material tillsammans. Du kan också kontakta oss om du är intresserad av att bidra med material enstaka gånger. Om du vill veta mer, kontakta redaktionen genom e-postadressen ungitro@gmail.com.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.