Trons ABC

Den treenige Guden

Det berättas att när Luthers gode vän, rektorn vid Wittenbergs universitet, Philipp Melanchthon, låg på sin dödsbädd, frågade man honom vad det första är som han tänker fråga Gud när han kommer hem ti…

Bibeln

Ordet Bibel kommer från det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln är inte en bok, utan många – hela 66 stycken.

Människan

Skapad till Guds avbild
Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. . . Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, til…

Jesu person och gärning

Ingen seriös historiker förnekar att Jesus levde på vår jord för omkring 2000 år sedan. De skriftliga källorna är otaliga, framför allt berättar Bibeln om honom, men också andra historiska skrifter…

Kyrkan

I trosbekännelsen heter det ”Jag tror på en helig, allmännelig kyrka”. Vad betyder ordet kyrka? Är det fråga om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, den Romersk-katolska kyrkan eller är kyrkan he…

Dopet

Ett dop ser inte särskilt märkligt ut. Ett litet barn skriker och får lite vatten på sitt huvud, samtidigt som en präst läser något ur Bibeln. Men det finns få saker på denna jord som är så märklig…

Nattvarden

Herrens heliga nattvard är en helig måltid som Jesus Kristus instiftade på skärtorsdagen och som Han har befallt oss kristna att hålla när vi samlas. Nattvarden är inte som andra måltidsgemenskaper…

Bikten

Bikt, vad är det?  Det är väl något som förekommer bara i den katolska kyrkan, tror de flesta. Och säger man att bikten finns också i vår lutherska kyrka förvandlas de till levande frågetecken.

Det kristna livet

Vad utmärker ett kristet liv? Är det att man ber sin bords- och aftonbön varje dag? Är det att man alltid hjälper sin gamla farmor, eller de sjuka och fattiga? Eller är det att stå upp för de svaga…

Mission

Det finns ganska många missuppfattningar om mission. Guds missionsuppdrag är inte korståg eller införande av västerländsk kultur. Det är inte heller u-hjälp eller bistånd, även om det ofta ingår.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.