Trons ABC

Människan

Skapad till Guds avbild

Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. . . Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” 

Du är värdefull!

Människan är speciell. Gud fokuserade på det sista steget i sitt skapelseverk. Han ville skapa någonting speciellt och unikt. Endast skapelsen av människan föregicks av en särskild dialog inom Treenigheten. Efter detta samtal skapades människan.

Av samtalet kan du läsa att Gud bestämde sig för att göra människan till sin egen avbild. Är det inte fantastiskt! Människan lever inte bara med sin kropp och instinkter utan har en själ och ett förstånd. Hennes främsta egenskap var att kunna höra Guds ord och att leva i gemenskap med honom. Eftersom människan kunde höra och förstå Guds tal och vilja, kunde hon också tjäna Gud med de gåvor som Gud i sin stora nåd gav henne.

Guds avbild gick sönder

Efter att ha berättat om skapelsen av människan berättar Bibeln omedelbart om hur denna Guds avbild gick förlorad. Genom att äta av det förbjudna trädet bröt människan mot Gud, valde att tjäna Satan, och drog förbannelse över sig och hela skapelsen. Människan drevs ut ur paradiset.

Satan var vis. Han riktade sin attack mot den högsta förmågan i människan. Han lockade inte människan med köttsliga lockelser, utan hennes lydnad mot Gud prövades. Satan lovade människan någonting mer än Gud hade gett dem. Han lovade dem kunskapens gåva. Men för att få den “gåvan” krävdes att de först avstod från lydnaden mot Gud.

Avfallet var mentalt och fysiskt. Efter avfallet har hela mänskligheten burit på denna synd att överge Gud och leva med den onde i hans gärningar. Människan blev Adams avbild. Denna händelse kallas även arvsynd.

Återupprättandet av Guds avbild

Efter Kristi tillkomst har de människor som blivit kristna fått tillbaka det som Adam och Eva förlorade. Guds son fick bära människors synd genom sin död på korset. Denna försoning delar Gud ut som gåva genom sina fysiska verktyg, det vill säga Guds nådemedel (Guds ords predikan och sakramenten). I dopet får den kristne ett nytt namn, Guds Sons namn, i sin panna. Den kristne är inte längre bilden av Adam utan en Guds avbild genom Kristus.

Du har kommit hem

Som kristen har du kommit tillbaka till det som människan var i början. Du har blivit till ett Guds barn. Du har fått från Gud, genom blotta nåd, alla goda gåvor med vilka du nu tjänar Gud och hans skapelse. Gud är med dig, du är medlem i Kristi kropp!

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.