Vad säger Bibeln om sex?

Bibeln har en härligt positiv och realistisk bild av sex. Först och främst är det viktigt att veta att sex är Guds egen idé. Han skapade oss människor…

Fäst dina ögon på Jesus

I vår tid händer många saker som kan få oss att känna oss otrygga, osäkra eller rädda. Det är krig på många håll i världen, extremistiska rörelser ver…

Presidenten – Guds tjänare?

Presidentvalet närmar sig och åtta presidentkandidater finns att välja mellan. Den som blir vald kommer att inneha det högsta offentliga ämbetet i Fin…

Berättelser ur livet

Till berättelser ur livet har olika personer fått några frågor som de funderat och svarat på. Personen får gärna berätta om sig själv och sitt liv, vi…

Följa Jesus – eller varandra?

Texten är skriven av Eva Gädda under tiden hon och hennes familj bodde och arbetade som missionärer inom ett bibelöversättningsprojekt i Samburu, Keny…

Den treenige Guden

Det berättas att när Luthers gode vän, rektorn vid Wittenbergs universitet, Philipp Melanchthon, låg på sin dödsbädd, frågade man honom vad det första…

Bibeln

Ordet Bibel kommer från det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. Bibeln är inte en bok, utan många – hela 66 stycken. Gamla testamentet, som är …

Människan

Skapad till Guds avbild
Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. . . Och Gud skapade människan till s…

Jesu person och gärning

Ingen seriös historiker förnekar att Jesus levde på vår jord för omkring 2000 år sedan. De skriftliga källorna är otaliga, framför allt berättar Bi…

Gör det villigt och glatt

Jag har återupptäckt en gammal sång. Ni vet, som man kan göra när man lyssnar till musik eller sjunger tillsammans med andra och så plötsligt verkl…

Kyrkan

I trosbekännelsen heter det ”Jag tror på en helig, allmännelig kyrka”. Vad betyder ordet kyrka? Är det fråga om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finla…

Framtiden

Ofta slås jag av vilken stor mängd möjligheter vi unga i dagens läge har. Det finns nästan ingen gräns för våra alternativ när det gäller studier, …

Dopet

Ett dop ser inte särskilt märkligt ut. Ett litet barn skriker och får lite vatten på sitt huvud, samtidigt som en präst läser något ur Bibeln. Men …

En kristen polis

Kan en kristen vara polis eller kan en polis vara kristen? Det här är frågor som jag funderade på innan jag sökte in till polisskolan i Tammerfors.…

Veckans bibelvers
Följ oss!
Frågar du så svarar vi!
*
Mest sedda artiklarVECKAMÅNADALLAIngen data att visa
RSS Dagens bibelvers
  • 25.2.2018 | Luk 7:47
    Jesus sade till Simon:"Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek."
Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.