Den som älskar förlåter

Det trösterika är att vi inte behöver känna att vi i oss själva behöver kunna svälja vår stolthet och vårt eget kött. Utan: Ty Gud är den som verka…

Nya andliga influenser

I vår del av världen blir det allt mera vanligt att man får intryck av många olika kulturer och nationaliteter. Detta beror på att folk har blivit …

Förlåt varandra

Ett kärt bibelställe för mig är Kolosserbrevet 3:13. “Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för, såsom H…

Det dubbla kärleksbudet

Det finns en orsak att Jesus lägger upp det dubbla kärleksbudet på detta sätt. Det är nämligen så att för att kunna älska vår nästa så behöver vi o…

Änglarnas dag

Herren sade: Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. Rätta dig efter honom…

Gud har omsorg om oss

Denna veckas söndag har temat “Guds omsorg” och Bibeltexterna handlar därför mycket om hur Gud tar hand om oss människor, fastän vi ofta lägger vår…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.