Dopet

Ett dop ser inte särskilt märkligt ut. Ett litet barn skriker och får lite vatten på sitt huvud, samtidigt som en präst läser något ur Bibeln. Men det finns få saker på denna jord som är så märklig…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.