Leif Erikson
6 Articles0 Comments

Guds lag – lagens tre bruk

Med Guds lag avses framför allt de tio budorden som Gud gav Mose på Sinai berg
(2 Mos 20 och 5 Mos 5) och som Jesus vid flera tillfällen sammanfattade i det dubbla kärleksbudet.

Hur kommer man till tro?

Vi har kanske hört mänskor berätta om hur de kom till tro. Någon minns tid och plats när det skedde. Andra kan inte ange var och när, men berättar istället om hur de vuxit upp i troende hem och vux…

Guds jobb med Job

Jobs bok har en historisk förankring genom att den innehåller geografiska hänvisningar. Job var från landet Us, Elifas från Teman, Bildad från Sua, Sofar från Nama och Elihu från Bus. I flera andra…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.