Undervisning

Guds jobb med Job

Jobs bok har en historisk förankring genom att den innehåller geografiska hänvisningar. Job var från landet Us, Elifas från Teman, Bildad från Sua, Sofar från Nama och Elihu från Bus. I flera andra bibelböcker uppfattas Job som en historisk person.

Jobs bok kan delas in i tre delar. Först har vi Prologen (kap 1-2), därefter Jobs dialog med vännerna Elifas, Bildad, Sofar och Elihu – en dialog som upptar största delen av boken (kap 4-37). Sedan följer Jobs dialog med Herren (kap 38-42) och boken avslutas med en Epilog (42:7-17) 

I Prologen får vi läsa om Job, om hans familj, rikedom och fromhet. Därefter får Åklagaren tillåtelse av Gud (1:12) att pröva Job genom att ta ifrån honom allt han äger – inklusive hans barn – och dessutom tillfoga honom svåra kroppsliga lidanden. Trots alla dessa prövningar håller Job fast vid sin tro på Herren, fastän han inte förstår varför han måste lida: ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn! (1:20). Men när prövningarna blir bara svårare, då förbannar Job sin födelsedag: ”Varför fick jag inte dö vid födelsen, förgås när jag kom ut ur min moders liv?” (3:11)

När Job har det som svårast kommer hans vänner för att trösta honom. Alla är övertygade om att sjukdom och lidande är ett Guds straff för begångna synder.  Så blir deras ”tröstetal” anklagelser mot Job. Därför kan de inte heller hjälpa honom

Efter att vännerna misslyckats med sin själavård uppenbarar sig Herren för Job i en stormvind – något som Job också hade önskat (10:2, 13:22, 23:3). Men Herren svarar inte direkt på Jobs frågor, utan ställer frågor till Job istället. Man kan beskriva Jobs dialog med Herren som ett förhör ”i naturens katekes”. Herren beskriver sin storhet och makt: ”Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. ” (38:4) 

Inför detta kan Job bara förundra sig över Herrens väldiga gärningar i skapelsen och historien. 

Dialogen slutar med att Job ödmjukar sig för Herren och säger: Jag vet att du kan göra allt, inget du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag ordade om det jag inte begrep, om det som var  för underbart för mig och som jag inte förstod. Lyssna nu, så ska jag tala. Jag ska fråga dig, och du ska ge mig besked.  Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett digmed egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska.” (42:1-6)

 Jobs bok slutar med att Herren upprättar Job och ger honom dubbelt igen mot vad han förut haft. (42:10-16). Boken slutar med konstaterandet: ”Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva.” (42:17)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.