Söker du kristna vänner eller en kristen gemenskap? Eller är du i behov av själavårdssamtal?  Även om ungitro.fi är en nätportal där man vill stöd unga i deras kristna liv, är det viktigt att veta att nätportalen inte fungerar som en församlingsgemenskap. Församlingsgemenskapen tror vi ändå att är av oerhörd vikt för varje kristen och därför vill vi ge er lite information om de föreningar som upprätthåller sidan (se också här). Hoppas du hittar det du söker efter och tveka inte med att ta kontakt med föreningarna om du har frågor!

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) är en inomkyrklig väckelserörelse med verksamhet i hela
det svenskspråkiga Finland och på Åland. På många orter finns en lokalavdelning som ordnar program, t.ex. kvällsmöten. I Åbo, Jakobstad och Vasa finns också ungdomsgrupper som samlas regelbundet. Utöver den lokala verksamheten består SLEF:s verksamhet av läger och evenemang.

Under läsåret ordnas höstläger, nyårsläger, bibelhelgen Med evigheten i sikte, påskläger och Systrar- och Bröder-weekender för unga kvinnor och män. Under sommaren kan man delta i SLEF:s årsfest, det stora familjelägret på Klippan i Munsala, ungdomsläger (16-30 år), tonårsläger (13–16 år) och SLEF:s missionsfest. En stor del av lägren och evenemangen ordnas endera på det Evangeliska Centret i Vasa eller på Lägerområdet Klippan i Munsala. Du kan läsa mer om SLEF:s ungdomsverksamhet här: http://www.slef.fi/ungdom.

LFF är också en inomkyrklig väckelserörelse med verksamhet i anknytning till bönhusföreningar främst i svenska Österbotten, men också i Helsingfors. Bönhusföreningarna ordnar regelbundna sammankomster och söndagsskolor på söndagar, och bibelstudier under vardagskvällar. Gå in och ta en titt på bönhusens egna händelsekalendrar genom den här länken, https://www.lff.fi/bonehusen/.

Är du intresserad av ungdomsprogram hittar du väsentlig information här https://www.lff.fi/ungdomar/, och här https://www.lff.fi/ungdomssamlingar/. Det ordnas till exempel större ungdomssamlingar varje månad i något av bönehusen. Bönhusföreningarna ordnar också mindre ungdomssamlingar i sina bönehus.

Vill du kontakta någon för frågor kan du vända dig till ansvarspersonerna i bönhusföreningarna eller till LFF:s anställda, https://www.lff.fi/ta-kontakt/. Vill du samtala med någon kan du kontakta LFF:s familjearbetare eller ungdomsarbetare, eller föreningarnas stödgrupper.

 

Välkommen att hänga med både i SLEF:s och LFF:s verksamhet! 

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.