FRÅGOR & SVAR

Blir de människor som levde innan Jesu vandring på jorden frälsta?

Fråga: Blir de människor som levde innan Jesu vandring på jorden frälsta? Eller är det bara de som lever efter Jesu död som blir frälsta?

 

Även de människor som levde innan Jesus levde och verkade kan bli  frälsta. I Gamla testamentet (GT) finns det ju många härliga löften om den kommande Messias som skulle lida och dö, men också uppstå från de döda. De som litade på dessa löften blev frälsta – fastän de levde flera hundra år före Jesus. 

Några exempel på löften om den kommande Messias i GT:

Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma.Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen” (Gen 3:15).

Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta,  ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom, jag ska se honom med egna ögon,inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta” (Job 19:25-26).

Det kanske bästa och tydligaste exemplet på en som trodde på löftet under gamla förbundets tid var Abraham, som brukar kallas för trons fader. ”Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som har tron, de är Abrahams barn” (Gal 3:6-7).

Några verser senare förklarar Paulus att löftet till Abraham uttryckligen gällde Kristus: Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte: “och dina avkomlingar”, som när det gäller många, utan som när det gäller en enda: och din avkomma, som är Kristus” (Gal 3:16).

Petrus beskriver i sin tur hur GT:s profeter själva försökte förstå det som de under Andens ledning förutsade om Kristus: ”Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa ” (1 Petr 1:10-11).

Att GT:s profeter förutsade att Jesus skulle komma framgår tydligt också av hans egna ord till Emmausvandrarna: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna” (Luk 24:27).

Vi vet inte hur mycket de människor som under GT:s tid litade på löftena om Messias förstod. Men av allt att döma förstod de tillräckligt mycket för att bli frälsta. I Hebr 11 räknas många av dessa ”Trons människor” under GT:s tid upp. Deras tro var inte en allmän tro på en gudom, utan en stark övertygelse om sanningen i de många löften som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud hade gett dem – löften som bar dem genom livet.

Tyvärr förstod inte alla Guds löften fastän de läste profetiorna om den kommande Messias. De flesta av de judiska religiösa ledarna kände inte igen Jesus när han sedan kom. Likadant är det med många människor också idag. Fastän Jesus har kommit vänder de sig bort från honom i otro.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.