Undervisning

FRÄLSNINGEN 1/3 – Hur frälste Gud världen?

I begynnelsen skapade Gud världen och de första människorna och allt var gott. Men så hände någonting som vände tillvaron upp och ner. De första människorna var olydiga mot Gud och synden kom in vår tillvaro. Som en följd av synden kom också döden in i tillvaron och livet blev begränsat och svårt. Mänskligheten var fången i syndens fängelse och vägen till Gud var stängd. Men Gud som hade skapat oss till gemenskap med sig själv och som älskade sin mänsklighet hade en lösning i beredskap. Eftersom vi människor inte på egen hand kunde öppna vägen till Gud så behövde hjälpen och räddningen komma till oss uppifrån, från Gud. Gud skulle sända en Frälsare, en räddare till världen.

Först gav Gud ett löfte till den värld som fallit i synd. Räddaren skulle själv födas in i vår värld och krossa ondskans makt (1 Mos. 3:15). Löftet om den kommande räddaren upprepades sedan med jämna mellanrum. Men Gud tog lång tid på sig. Först utvalde Gud ett folk åt sig och gav dem ett land. Men det var olika förvecklingar på vägen och Guds utvalda folk hamnade i Egypten där de så småningom förslavades. Det behövdes en ny befrielse under Mose tid när Guds egendomsfolk kunde lämna Egypten och efter en lång ökenvandring kunde de inta Kanaans land. Sedan gick historien vidare och det var blomstringstider men också många prövningar och tider av förfall. Den hårdaste prövningen var nog den babyloniska fångenskapen när judarna deporterades och templet och Jerusalem lämnades i ruiner. Men också under dessa tider fick Guds folk talrika påminnelser om den kommande räddningen. Flera av profetiorna var förvånansvärt detaljerade. Den kommande räddaren skulle t.ex. födas i Betlehem (Mika. 5:2) och han skulle oskyldig dö en förbrytares död (Jes. 53).

Sedan, när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son till världen (Gal. 4:4). Jesus föddes i just Betlehem och efter att ha verkat en kort tid i Galiléen och Judéen gick han till Jerusalem där han blev korsfäst och dödad. Men allt detta ingick i Guds plan. Det var så Gud skulle rädda världen! Mänsklighetens synd lades på Jesus som oskyldig led korsets död. Därmed fick synden sitt straff och vägen till Gud öppnades igen. Efter sin uppståndelse från de döda gav Jesus sina lärjungar i uppdrag att gå ut i hela världen och förkunna detta glada budskap: att alla våra synder är förlåtna tack vare Jesu fullbordade frälsning och att vägen till Guds himmel är öppen igen. Från apostlarna gick uppdraget vidare till nya medarbetare och Kristi kyrka växte.

Fortfarande gäller Jesu uppdrag: Predika evangelium för alla människor! Låt alla människor få reda på att synderna är förlåtna och att det finns frälsning och förlåtelse i Jesu namn!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.