TRO & LIV

Jesus segrar över frestelserna – del 2

Evangelietexten som vi tog del av i förra delen har ett otroligt djup i sig, och vi kan inte tömma ut allt. Men vi kan här ta med oss tre saker till tröst och vägledning. 

För det första får vi försvara oss mot frestelser med hjälp av Bibelns ord som styrker och vägleder oss. Det är endast Herren Gud vi ska lyssna till, och endast han som ska vara vår Gud. Vi får be att han skulle ge oss “vårt dagliga himmelska bröd” i sitt ord. 

För det andra. Jesus vet hur det är att bli frestad, och han har hjälp att ge när vi frestas. Hebreerbrevets ord förklarar detta bra: “Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr. 4:15-16) 

Det är till tröst för alla oss när vi får gå fram till nådens tron både med bön till Gud om förlåtelse i Jesu namn, och om att han skulle komma till vår hjälp när vi frestas i vår svaghet. Det finns kraft i Jesu namn. Vi ska inte tveka att ta till bönen som vapen mot frestelsernas brinnande pilar. Det är inget nytt under solen att vi människor faller i synd, men djävulen kan locka oss att tro att vi är den enda människan på jorden som fallit i denna synd. Jesus har medlidande med dig, eftersom han vet hur du känner dig. Oavsett hur vi modfällda vi känner oss, får vi be med böneraderna ur Fader vår: “och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.” Vi vet vem som har makten, och det är inte han som frestar, utan det är han som har segrat över frestelserna. 

För det tredje.  Jesus, Guds Son tar sin uppgift på allvar. Trots att han genomgick en svår prövning vid detta tillfälle, så bestod han provet. Han hoppade inte av den uppgift Fadern hade gett honom. Han gick in på lidandets väg. Han steg inte heller ner från korset när han frestades i det sista. Han gick in i döden för din och min skull.  

 

Vi behöver inte misströsta i frestelsens stund. Vi har Guds ords löften att försvara oss med, och vi har bönen. Vi har en Frälsare som lider med oss och som har fullföljt sitt uppdrag.

Herrens Frid i fastetid!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.