Jonathan Vik
8 Articles0 Comments

Alla ni som är tyngda

Boken har ett viktigt budskap som handlar om att vi är älskade av Gud för vår egen skull, inte för vad vi kan åstadkomma. Jag rekommenderar den varmt till alla tonåringar och äldre. Till slut skull…

Gemenskap på Fjellheim Bibelskole

Med hjälp av olika lärare i skolan får vi lära känna Gud, Jesus och olika människor och händelser i Bibeln. Vi får tid för att fråga och samtala om det vi lär oss. En timme om dagen har vi reflekti…

Tro och psykisk hälsa

Frågor kring mening får en djupare dimension då vi upptäcker att vi får vara med och göra skillnad genom att låta Gud använda oss. Vi får ett mål- himlen, av evighetsvikt. Inte bara för oss själva,…

Är Bibeln trovärdig?

Bibelns trovärdighet kan mätas med inomvärldsliga metoder, men det speciella med Bibeln är att den knyter ihop det inomvärldsliga, som kan verifieras, med det utomvärldsliga, det andliga. Ett exemp…

Människohandelns grymma värld – del 1

“Jag mötte många av er. Så många. För många. Och alltid tänkte jag på dig. Jag funderade hur du kunde berättiga din gärning för dig själva. Hur kunde du berätta för dig själv – och tro – att jag var l…

Förlåt varandra

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matt. 6:14-15…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.