TRO & LIV

Kristus är uppstånden!

  • Kristus är uppstånden!
  • Ja, Han är sannerligen uppstånden!

 

  • Kristus är uppstånden!
  • Ja, Han är sannerligen uppstånden!

 

  • Kristus är uppstånden!
  • Ja, Han är sannerligen uppstånden!

 

Denna hälsning ljuder idag i kyrkor runt omkring hela världen. I hälsningen proklameras det hela kristenheten idag firar, Kristus är uppstånden, döden är övervunnen.

På påskdagen får vi påminna oss om det löfte Gud givit oss redan direkt efter syndafallet, att ormens, djävulens huvud skall krossas. Guds egendomsfolk judarna visste om detta löfte, men fick vänta på att det skulle uppfyllas i flera tusen år. Nu, ca tvåtusen år efter att löftet har uppfyllts kan vi se att Guds plan för historien verkligen blev som han lovat. Vi ser hur Gud behöll sitt egendomsfolk och hur profeterna förberedde sitt folk på vad som kommer att ske (läs Jes 53). Vi ser också hur Jesus levde sitt liv för att uppfylla allt det som blivit sagt om honom, ända fram till korset, genom döden till uppståndelse. Tack vare detta får vi idag ta del av den plan Gud har för oss.

Guds plan för oss kulminerar i påskdagens händelser. Då vi känner av syndens värk i världen, då vårt samvete plågas av det vi gjort eller inte gjort, då vi märker ondska och brustenhet runt omkring oss får vi påminna oss om att Gud vunnit över allt detta. Gud vill ge oss liv genom sin son Jesus som dog och uppstod för vår skull. Detta får vi läsa Jesus själv säga i Joh 12:24 ”Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt.”. Vetekornet som måste falla i jorden är Jesus, medan frukten är du och jag som hör och tror detta. Det liv Gud vill ge oss får vi försmak av redan här på jorden. Vi har ju blivit döpta till att få del av Jesu död och uppståndelse. Med detta vill Gud försäkra att påskdagens händelser skedde just för dig.

Hur ser detta liv som Gud vill ge oss ut? Dess slutliga form får vi uppleva först i gemenskap med Jesus, då vi lagt detta liv bakom oss. Detta lär oss att se på det som sker runt omkring oss med nya ögon. Då vi på påskdagen får övertygas om att Gud har makt över döden och att Han vill ge oss evigt liv, får allt nya proportioner. Detta liv är inte allt, vi behöver inte ”fånga dagen”, (”Carpe Diem”) som ett känt ordspråk lyder. Istället får vi glädjas över den godhet Gud ger oss redan här på jorden, men framför allt rikta blicken framåt mot det liv som ännu väntar.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.