Andakt

Påskdagen – Jesus är uppstånden

Imorgon firar vi Kristi seger över döden, det ska vi göra genom att se över en av texterna för påskdagen, 1 Kor 15:1–11. Här talar Paulus om det viktigaste vi har, nämligen evangelium.

Jesu uppståndelse hör till det viktigaste, evangelium

1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. 2 Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. 3 Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot…

Tänk på vilka ord Paulus använder! Evangelium är det som frälser oss, och som vi ska hålla fast i. Evangelium är det centrala i kristen tro, det ska vi inte kasta bort. Det är det viktigaste vi har; viktigare än hälsa, lycka, välmående, familj, vänner, kärlek, osv.

Vad är då evangelium? Så här skriver Paulus:

3 … att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. (1 Kor 15)

Evangelium är att Jesus Kristus har dött för vår synders skull och uppstått från de döda. Jesus har dött, som ett ställföreträdande offer, i vårt ställe. Jesus som var syndfri gjorde Gud till synd, så att vi skulle få gå fria. Han tog straffet i vårt ställe. Men evangelium och den kristna tron lämnar inte vid Jesu död; uppståndelsen hör också till evangelium. Genom sin uppståndelse besegrade Jesus synd, död och djävul, och öppnade upp vägen till ett nytt och evigt liv.

Uppståndelsen är ett faktum

Intressant är att Paulus verkar vilja betona att uppståndelsen är riktig. Paulus skriver att Jesus begravdes kanske för att understryka att Jesus verkligen dog. Han skriver också att Jesus visade sig för fler än 500, kanske för att understryka att Jesus verkligen uppstod. Paulus lyfter också fram att många av de som sett den uppståndne Jesus fortfarande lever. Det är nästan som att han utmanar mottagarna av brevet att kolla hans källor. Ifall någon av mottagarna av Paulus brev fortfarande tvivlar på Jesu uppståndelse kan man ännu fråga ögonvittnen. ”Var det  verkligen så att du såg den uppståndne Jesus?”

Uppståndelsen vittnar starkt om den kristna tron som historisk och i det centrala oföränderlig. Uppståndelsen är ett faktum, det består oberoende vad vi människor hittar vi på. Gud har ingripit i tid och rum och uppväckt Jesus från de döda. Det hör till grunden i våra liv och kan inte ändras. Vi kan springa runt jorden eller skriva om Bibeln, men det ändrar inte det faktum som har skett. Jesus Kristus är uppstånden!

Uppståndelsen berör ditt och mitt liv

Det som Paulus också vill säga i 1 Kor 15 är att Jesu uppståndelse har implikationer för den som sätter sin förtröstan på Jesus. Den avlidne professorn Osmo Tiililä sa en gång så här: ”Kyrkan finns till för att vi dör.” Kyrkans budskap till alla oss som kommer att dö är att Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, besegrat döden. Dör vi i Kristus så kommer vi också att uppstå med Kristus. Har vi genom dopet blivit begravda och uppväckta (Kol 2:12), och sätter vi vår förtröstan på evangelium kommer vår jordiska död att vara början på ett nytt liv.

Jesu uppståndelse öppnar alltså upp den värld som kommer efter döden. Och när vi ser det, ser vi att vårt liv här och nu är en del av det liv vi kommer att ha med Jesus i hans himmel. Det betyder att vi frimodigt och tacksamt får leva livet för Honom som är livets Herre. Vi får lägga vår förtröstan på det evangelium som Paulus predikar i 1 Kor 15: Kristus har dött i ditt ställe och för dina synder, och Han har uppstått från de döda för att ge dig ett nytt och evigt liv.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.