Undervisning

JESU UPPSTÅNDELSE 2/3 – Trodde lärjungarna att Jesus var uppstånden?

I den förra artikeln såg vi att det finns många källor som bekräftar att Jesus blev korsfäst. Det är dock inte korsfästningen som är kontroversiell. Många har blivit korsfästa, men det speciella med Jesus är att vi tror att han uppstod. Vi ska se på tre påståenden som underbygger just det att Jesus blev levande igen efter sin död.

Påstående 2–4:

  • Lärjungarna trodde att Jesus var uppstånden
  • Paulus blev omvänd
  • Jesu bror, Jakob, blev omvänd

Det lärjungarna, Paulus och Jakob har gemensamt är att alla blev så övertygade om att Jesus var uppstånden att de var villiga att offra sitt liv för det. Trots all förföljelse förblev de frimodiga och förkunnade det glada budskapet.

Lärjungarna var kanske de som kände Jesus bäst och spenderade mest tid med honom. Det gör deras vittnesbörd intressant.  Paulus skriver i 1 Kor 15 att alla apostlarna förkunnade det samma evangeliet – att Jesus var uppstånden. I Nya testamentet finns det spår av muntliga ”trosbekännelser” som cirkulerade bland de första kristna, som visar att man bekände Jesu uppståndelse. De apostoliska kyrkofäderna, de som ledde kyrkan efter apostlarna, skriver också om de första kristna som förkunnade uppståndelsen.

Det finns därför inget tvivel om att lärjungarna hävdade att Jesus var uppstånden. I tillägg till det vet man att lärjungarna trodde genuint på det de predikade. I Apostlagärningarna (ex. kap 4, 5 och 12) skildrar evangelisten Lukas hur apostlarna blir fängslade, torterade och mördade. Det Lukas skriver underbyggs av andra källor. Ingen frisk människa offrar sitt liv för något som man vet är en lögn, därför vet vi att lärjungarna faktiskt trodde på uppståndelsen.

Historien om Paulus är ännu mera dramatisk. Paulus förföljde och fängslade kristna före han blev omvänd. I Galaterbrevet 1:13 skriver Paulus själv om sitt tidigare liv:

”Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den”

Enligt både Lukas (Apg 9:1–19) och Paulus själv (1 Kor 9:1) fick Paulus se den uppståndne Jesus, vilket ledde till att han blev omvänd. Efter upplevelsen och omvändelsen offrade Paulus sitt liv för Jesus. Han missionerade och till slut blev han också en martyr för sin tro.

Jesu bror, Jakob, var också skeptisk till Jesus. Bibeln visar det i flera av evangelierna (Markus 3:21, Johannes 7:5). Men efter Jesu död skedde det något, för Jakob blev ledare för kyrkan i Jerusalem (Apg 15). Det kan kanske förklaras av Paulus i 1 Kor 15:7:

”Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna”

Jakob fick se den uppståndne Jesus och blev omvänd. Hans liv fick samma slut som lärjungarnas och Paulus. Han blev en martyr – enligt både kristna och icke-kristna källor.

Lärjungarnas, Paulus och Jakobs liv är starka vittnesbörd. De förkunnade Jesu uppståndelse trots att det var farligt och de ofta mötte tufft motstånd. Tron var så stark att de inte ens skydde döden. Deras liv vittnar om en orubblig tro på Jesu uppståndelse.

I nästa artikel ska vi se på det sista påståendet – om att graven var tom.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.