Undervisning

JESU UPPSTÅNDELSE 1/3 – Dog Jesus verkligen på ett kors?

Varje påsk firar kristna över hela världen Jesu uppståndelse. Påsken är kanske kristnas viktigaste högtid, eftersom vår tro vilar på korsfästningen och uppståndelsen till Jesus. Det är genom det vi kan bli frälsta.

Betydelsen av uppståndelsen kan inte överskattas. Det skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 15:13-14:

”Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös”

Om inte Jesus har uppstått är vår tro meningslös. Det som skedde, eller inte skedde, för 2000 år sedan är centralt i vår tro. Frågan är då: vad skedde egentligen? Dog Jesus? Uppstod Jesus? Vad kan vi veta?

Det ska vi försöka ta reda på. I boken ”The Case for the Ressurection of Jesus” skriver historikerna Gary Habermas och Michael Licona om de historiska källorna som pekar på Jesu uppståndelse. Enligt dem kan man argumentera starkt, rent historiskt, för Jesus uppståndelse. De presenterar fem påståenden som de, och majoriteten av andra historiker, hävdar att stämmer:

  • Jesus blev korsfäst
  • Lärjungarna trodde att Jesus var uppstånden
  • Paulus blev omvänd
  • Jakob blev omvänd
  • Jesu grav var tom

Om påståendena stämmer ser det ut som att Jesus faktiskt är uppstånden. Vi ska därför se närmare på dem alla. Vi börjar med det första påståendet.

Påstående 1: Jesus blev korsfäst

I Bibeln vittnar alla fyra evangelierna om Jesu död på korset, men det finns också många andra källor som bekräftar att Jesus blev korsfäst:

  • Den judiske historikern Josephus skriver detta om Jesus: ”Pilatus, när han fick höra att han [Jesus) blev anklagad av de högsta bland oss, hade dömt honom till att bli korsfäst…”
  • Tacitus, en romersk historiker, skriver att ”…Kristus (…) led det extrema straffet under Pontius Pilatus, när Tiberius härskade”. När Tacitus refererar till ”det extrema straffet” syftar han på korsfästningen.
  • Lucian av Samosata, en grekisk författare, skriver om de kristna som tillbad Jesus: ”Kristna, du vet, dyrkar fortfarande en man – den speciella mannen som introducerade deras riter, och blev korsfäst för det”.
  • I Talmud, en av judarnas heliga skrifter, står det: ”på kvällen av Pesach blev Yeshu hängd”. Yeshu är arameiska och den latinska motsvarigheten är Jesus. På den tiden refererade man till korsfästningar som att bli hängd på ett trä.

Det finns därför åtminstone åtta olika källor som berättar om Jesu korsfästning. Hälften av källorna är icke-kristna och har därför inga motiv för att ljuga om korsfästelsen. Tyngden i källorna är så stor att även en av de mest kritiska ateisterna som forskar om uppståndelsen, John Crossan, har uttalat: ”Att han [Jesus] blev korsfäst är så säkert något historiskt kan bli”.

Vi har nu sett att Jesus med stor sannolikhet dog på ett kors. I nästa artikel ser vi på lärjungarna, Paulus och Jesu bror, Jakob.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.