Undervisning

JESU UPPSTÅNDELSE 3/3 – Var graven tom?

”De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom” (Joh 20:2). Det är orden Maria Magdalena ropade när hon upptäckte att graven var tom, enligt Johannesevangeliet. Vad vet vi om graven? Var den tom?

Påstående 5: Graven var tom

Det finns tre goda grunder för att tro att graven var tom. För det första var det i Jerusalem man började förkunna Jesu uppståndelse. Det skulle inte vara möjligt att göra det om Jesus fortfarande låg i graven. Då skulle motståndarna, som hade korsfäst Jesus, enkelt ha kunnat visa upp kroppen och stoppa alla rykten. Det skedde inte och Jerusalem blev krubban för kristendomen.

För det andra bekräftar kritiska röster indirekt att graven var tom. Om Jesus fortfarande låg i graven ville motståndare använda det mot kristna. I stället anklagades kristna för att ha stulit kroppen (Matteus 28:12-13). Men varför anklagar man kristna för att stjäla kroppen om kroppen ligger i graven? En sådan anklagelse ger bara mening om kroppen är borta. Därför bekräftar motståndare av den kristna tron att graven var tom genom att anklaga kristna för att stjäla kroppen.

För det tredje är det en aspekt i berättelsen om den tomma graven som ger den större trovärdighet. I alla fyra evangelierna är det kvinnor som först vittnar om den tomma graven. På den tiden ansågs kvinnor vara dåliga och opålitliga vittnen. Därför skulle det vara dumt att skriva en osann historia med kvinnor som vittnen, eftersom det skadar historiens trovärdighet. Det faktum att kvinnor var de första vittnena är därför ett argument mot att historien är osann.

Nu har vi sett på de fem påståenden Habermas och Licona argumenterar för:

  • Jesus blev korsfäst
  • Lärjungarna trodde att Jesus var uppstånden
  • Paulus blev omvänd
  • Jakob blev omvänd
  • Jesu grav var tom

Vi har många goda grunder för att tro att alla påståenden stämmer. De är alla underbyggda av olika pålitliga antika källor, som både är kristna och icke-kristna. Påståenden accepteras också av en majoritet av historiker.

Frågan är då om det är möjligt att förklara Jesu korsfästning, lärjungarnas tro, Paulus tro, Jakobs tro och den tomma graven utan Jesu uppståndelse. Varför skulle Paulus som förföljde kristna plötsligt ändra sig efter Jesu död? Varför skulle Jakob börja tro på Jesus efter att han genom hela Jesus sitt liv hade varit skeptisk? Hur kunde apostlarna vara så säkra i sin tro att alla var villiga att dö för den?

Det är bara några av frågorna som verkar vara omöjliga att svara på om Jesus inte uppstod. Jesu uppståndelse är en naturlig förklaring på alla dessa frågor och harmonierar med allt det andra vi vet om uppståndelsen. Därför kan vi kristna med stor frimodighet tro på Jesu uppståndelse!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.