TRO & LIV

Jesus uppstod kroppsligen

Guds Frid ungdomar! Visste ni att det i kristendomens historia fanns en speciell villolära man kämpade mot, som kallades doketism? Dessa menade att Jesu kropp var en skenkropp dvs. ingen riktig kropp. De menade att det bara såg ut som att Jesus var mänsklig och kroppslig. I 1 Korinterbrevet 15 ser vi också att det fanns grupperingar som förnekade att man kunde uppstå kroppsligt. När Jesus visar sig efter uppståndelsen blir det ändå klart att det är fråga om en verklig kropp, men en förhärligad kropp. Vi ska låta några bibelställen lära oss mera om Jesu kroppsliga uppståndelse. 

När Jesus visar sig för lärjungarna efter uppståndelsen vill han visa att han till kroppen har uppstått från det döda. I Lukasevangeliet blir lärjungarna förskräckta när Jesus plötsligt står mitt ibland dem efter att han legat i graven tre dagar. Det står om att de blir uppskakade och rädda och tror att de ser en ande. Jesus vill inte att de ska stanna kvar såsom rädda, tvivlande och osäkra på hans kroppsliga uppståndelse. Jesus uppmanar dem att röra vid honom och se att det verkligen är honom som de ser med sina ögon. Han är verkligen uppstånden till kroppen. Förutom att han uppmanar dem att röra vid honom, ber han även lärjungarna att ge honom något att äta. De ger honom då en bit stekt fisk som han äter inför deras ögon. (Läs händelsen i Luk 24:36-43) 

I Johannesevangeliet 20 tvivlar Tomas på Jesus. Han har inte fått se Herren Jesus som de andra lärjungarna. De andra säger till honom: “Vi har sett Herren”. Han säger då till de andra: “Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro”(Joh. 20:25). Åtta dagar senare när de har dörrarna låsta kommer Jesus och står mitt ibland dem. Han hälsar dem med en fridshälsning och riktar sig sedan specifikt till Tomas. Jesus säger: “Kom med ditt finger, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Vad svarar då den tidigare tvivlande Tomas? Han svarar kraftfullt: “Min Herre och min Gud!”. 

När någon idag frågar av oss: “Vem är Jesus?”. Då får med glädje svara: “Min Herre och min Gud”. Vi tillber Jesus som Gud tillsammans med Fadern och den Helige Ande. Jesus är Messias, Guds Son som har uppstått kroppsligen från det döda. I Johannesevangeliet skriver Johannes att han har skrivit sin “bok” för att vi ska tro att “Jesus är Messias, Guds Son och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn”(Joh. 20:31). 

Vi får sätta vår lit till den uppståndne Herren Jesus. Han är den som har frälsat och räddat oss från evig död genom att han själv led döden för oss. Han stannade ändå inte kvar i döden. Döden hade ingen makt över honom som var syndfri. Han uppstod kroppsligt i härlighet. En dag kommer han att komma tillbaka och då ska också de döda kropparna väckas till liv och de som trott på honom ska få förvandlade kroppar likt hans kropp. De som då lever på jorden som troende på Herren Jesus ska också förvandlas i ett ögonblick. “(Kristus) ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den till en kropp lik hans härlighetskropp” (Fil 3:21). Då ska vi få se vår Herre och frälsare med våra egna ögon och med våra tungor prisa honom som har frälst oss från synd, död och elände.  

Redan här på jorden får lovsången stiga till Herren Jesus. Den stiger upp till Herren med glädje när syndare får ta emot förlåtelse från sina synder, och får uppstå till nytt liv genom den nåd som Herren Jesus har verkat för oss.  

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.