TRO & LIV

Domedagens verklighet – Del 2

I Förra delen läste vi om att det kan vara svårt att tala om domedagens verklighet och att vi kan glida bort från den verkliga Guden som Bibeln talar om, till en egen hemmasnickrad Gudsbild. Länk här: https://www.ungitro.fi/domedagens-verklighet-del-1/

Vi fortsätter i del 2 att fundera på hur Gudsbilden kan ändras, och hur den onde vill lura oss med olika knep. Vi avlutar artikel med var vi ska ha vår trygghet, såväl idag, som i domens tid.

Del 2

Vi kan också lockas att tro att Gud skulle se mellan fingrarna med det onda som den onde ställer till med, som människorna i världen gör, eller i oss. Men, det är den ondes lögner. Han kan till och med låta oss tro att vår godhet räcker till. Han kan använda fina fraser om hur Gud inte är så petnoga med just den eller den synden. Men om vi någon gång har fallit för hans frestelse vet hur den onde fungerar. Han låtsas först förstå oss, lyssna på oss och bry sig om oss. Allt detta samtidigt som han erbjuder “det goda och bekymmerslösa livet”. “Vad bra erbjudanden” kan vi tänka. Men, det är precis som ett snabblån, eller ett kontrakt som ser bra ut, men som har en dold liten text. Den onde kommer tillbaka efter att vi har lurats att svälja hans bete.  

När vi syndat säger han till oss: “Nu tar inte Gud längre emot dig, du har syndat och förtjänar att bli bestraffad för evigt.” Det är förstås sant när den onde säger att vi förtjänar straffet. Men det stämmer inte att Gud inte skulle ta emot oss. Den onde är inte domaren vid den sista domen, utan han har redan fått sin dom för sitt uppror mot Gud och den ska han avtjäna straff för i helvetet. Dit vill han ha alla och han vill få oss i förtvivlan. 

När vi tar vårt tillflykt till Jesus och låter hans blod övertäcka oss är vi rena och heliga i Guds ögon. Vi behöver inte vara rädda för straffet om vi råkar falla i synd. Vi ska göra som biskop Giertz en gång sade: “När vi faller (i synd) ska vi alltid falla rakt i famnen på Kristus”. Jesus säger ju till oss: “Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila”. Vi ska inte låta synden ta makten över oss, utan i Kristus och i hans blods renande förlorar synden sin kraft och vi är fria Guds barn. Det blir ingen fällande dom för oss som är i Kristus.  

Det är inte på grund av vårt hjärtas godhet eller på grund av våra framgångar som Gud förlåter oss. Det är en stor oförtjänt nåd att Gud för Kristi skull förlåter oss. Det är Människosonen Jesus Kristus som dömer alla på den sista dagen: Någon till evigt straff, och någon till evig lycka och glädje. Vi får också idag fly till Kristus, vi får falla i hans famn och vara omslutna av den nåd som endast han kan ge. I Jesus har vi vår trygghet, också på domens dag. Vi har samma försvarsadvokat som domare. Syndens straff har han redan tagit och det gjorde han genom att han tog den plats som vi förtjänade. Istället för att lita på vårt egna namn och våra egna tankar, litar vi på advokaten, Jesu Kristi namn och hans verk. Han leder oss med omsorg till en evig himmelsk lycka.

Kom Herre Jesus!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.