Glädjebudskapet om en segerrik kung

Nu när det är sommar träffar vi många människor under mer avslappnade former, kanske under semester, eller på sommarlov, eller kanske i sommarjobb under andra förhållanden. Då har vi fina möjligheter att missionera och berätta om vår tro. Om den tron som vi har fått som gåva av Gud. Den gåva som ges oss på grund av vår Messiaskung som har vunnit seger. 

Jag kommer att tänka på en bild från Bibeln som målar upp hur det är när vi berättar om glädjebudskapet som vi har i Jesus. Det är från Jesaja:Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: “Din Gud är kung!” 

Vi får vara som en glädjebudbärare som plockar fram goda nyheter ur vår väska. Vi får berätta om en alldeles särskild kung, Guds egen Son, Messias. Han har vunnit den mest betydelsefulla striden genom historien. Den striden är mot ondskans makter, mot synden och döden. Den sista striden utkämpade han på ett kors, där han vann segern genom att ge sitt liv. Han tog vårt straff för att vi skulle få evigt liv. Vi får med glädje instämma i de ord som upprepas i varje vers i Psaltarpsalm 136; “Evig är hans nåd”.  

Genom segern på korset har han vunnit en räddning åt alla människor som gäller i alla tider. Den bjuds ut åt alla oberoende av hur livet gått, och oberoende av personlighet. Den bjuds ut helt fritt, av nåd, för Kristi skull.  

Tänk vilket glatt budskap att bära med sig. Låter du budskapet också bli till glädje för dig själv? Har du glädje av Messiaskungens räddningsverk? När glädjen också får komma till dig och uppfylla dig blir det svårt att hålla inne med detta. Det sipprar ut där du går fram i sommarens vardag och helg. Under arbetstyngda dagar, och under semestern får du påminnas om Konungens stora gåva för alla människor.   

Trevlig sommar i Jesu namn, Herrens Frid vare med dig! 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.