Sådden av Guds ord

När vi utför missionsarbete finns det många fällor vi måste akta oss för. En av dem är att utgå från oss själva. Att vi inte tar i beaktande att vi befinner oss i en annan kultur och att vi lever på andras villkor. Det som upptar alla tankar är att vad jag eller min organisation får för nytta av detta? Hur skall vårt missionsarbete växa?

En annan fälla kan vara det att vi skjuter vårt budskap åt sidan för att inte stöta någon. Det blir människofruktan i stället för gudsfruktan. Vi kanske bekymrar oss för vad andra skall tänka kring budskapet. Eller så vill vi kanske betona populära budskap som inte är Bibelns budskap. På det sättet hoppas vi kanske att vi ska få understöd och framgång.

En tredje fälla är att vi fokuserar så mycket på det utåtriktade evangelisationsarbetet att vi glömmer det inre gudstjänstlivet och att församlingen skall få rotas. Kanske vill vi nå till så många som möjligt, men glömmer att de som hört budskapet måste få rotas och stärkas i tron. I söndagens text beskrivs tre liknande faror när Jesus berättar om Såningsmannen som gick ut för att så:

”När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet.  En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd.” (Luk 8:5–8)

Kanske ditt hjärta är hårt som sten? Kanske känner du dig som vägen där Guds Ord aldrig hinner slå rot? Eller är dina bekymmer en tistel som övertäcker all möjlighet till fördjupning och glädje i tron? Vad texten lär är att Gud trots det sår ut över allt. Vidare beskrivs i Luk 13 att Gud, trädgårdsmästaren inte vill förkasta människan. Han vill han arbeta med jorden så att trädet skall börja växa igen. Gud har tålamod. Han vill rensa bort tisteln, han vill vända på vägen och sätta ny jord. Jeremia beskriver hur Gud till och med vill krossa stengrunden (Jer 23:29). Den goda jorden är alltså inte något vi är av oss själva, utan den jorden har Gud arbetat med. I den jorden kan Guds Ord bära frukt.

Därför bör vårt huvudsakliga missionsarbete vara att så ut detta Ord rent och klart, oberoende vad vi själva anser om jordmånen. Människorna som redan nåtts av evangeliet får vi hjälpa att rotas och grundas i tron. När tisteln slår upp är vår uppgift att visa på Guds löften om att Gud bryr sig om oss (Matt 5:24-34). När synden anklagar och vårt hjärta är som av sten är Gud mäktig att krossa det och ge oss ett nytt hjärta (Hes 36:26). Genom dessa evangelielöften arbetar Gud med jordmånen. Och vi får troget så vidare – i hopp om att några till skall bli frälsta. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.