Trons ABC

Mission

Mission i kristen bemärkelse är att berätta om Jesus för dem som inte känner honom. 

Det finns ganska många missuppfattningar om mission. Guds missionsuppdrag är inte korståg eller införande av västerländsk kultur. Det är inte heller u-hjälp eller bistånd, även om det ofta ingår.

Som kristna tror vi att alla mänskor är syndiga. Synden är vårt stora problem. Vi tror också att Gud har en lösning på detta stora problem. Han sände sin son Jesus för att dö för alla människors synder. 

Jesus är den enda vägen till Gud. Jesus är nämligen den enda som segrat över djävulen, synden och döden. Därför har Jesus fått makten över himlen och över jorden.

Gud vill att alla människor ska få veta detta, tro att det är sanningen och bli frälsta. Med den makt som Jesus har fått har han sänt oss att berätta det glada budskapet om att han dött och uppstått och öppnat vägen till Guds himmel. Det här glada budskapet brukar kallas evangelium. Att sprida evangeliet är alltså det samma som mission. 

Jesus har gett missionsuppdraget till oss kristna. Jesus sa att vi ska gå ut och göra alla folk till hans lärjungar. Det är bara vi som känner Jesus som kan berätta om honom! 

I uppdraget har Gud inte lämnat oss i sticket. Han har tvärtom gett oss en hjälp av bästa slag: Den helige Ande. Den helige Ande ger oss den utrustning som vi behöver för uppdraget. Den helige Ande leder oss i arbetet med att sprida evangeliet. Dessutom är uppdraget som Jesus gett oss kombinerat med ett löfte: Att Jesus är med oss alla dagar till tidens slut.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.