Toni Heikkilä
8 Articles0 Comments

Teologistuderande, bosatt i Åbo. Gift med Emilia och har en son, Hosea. Spelar gärna innebandy och läser på fritiden.

Jona – profeten som flydde Gud

Ett par av de mest kända karaktärerna i Bibeln: Jona och fisken. Men i Jona bok där de återfinns är huvudpersonen ändå en annan – Gud själv. Vilken tur! Skulle huvudpersonen vara den uppstudsiga pr…

Berättelse från Albanien

Men även om allt detta kan vara irriterande för oss tror jag att vi har mycket att lära av albanerna. För det första måste man som en ung teolog tänka över hur man skall formulera sig för att männi…

Sådden av Guds ord

När vi utför missionsarbete finns det många fällor vi måste akta oss för. En av dem är att utgå från oss själva. Att vi inte tar i beaktande att vi befinner oss i en annan kultur och att vi lever p…

I Jesu namn

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. (Luk 2:21)

Guds kärleks offerväg

“Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna h…

Jesu sändebud

Se! Jag sänder er som lamm in bland vargar! Med dessa ord sänder Jesus ut sina lärjungar i inkommande söndagens evangelietext (Luk 10:1–12). Hur brukar er chef säga när han ger er arbetsuppgifter? Säg…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.