Toni Heikkilä
5 Articles0 Comments

Teologistuderande, bosatt i Åbo. Gift med Emilia och har en son, Hosea. Spelar gärna innebandy och läser på fritiden.

I Jesu namn

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. (Luk 2:21)

Guds kärleks offerväg

“Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna h…

Jesu sändebud

Se! Jag sänder er som lamm in bland vargar! Med dessa ord sänder Jesus ut sina lärjungar i inkommande söndagens evangelietext (Luk 10:1–12). Hur brukar er chef säga när han ger er arbetsuppgifter? Säg…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.