TRO & LIV

I Jesu namn

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. (Luk 2:21)

Den dagen när de judiska pojkarna upplevde sitt livs största under var på den åttonde dagen. Då blev de delaktiga av omskärelsens förbund, det som Gud hade gett åt Abraham. Ett nytt kapitel började, ett liv med Herren. I kyrkans begynnelsetider kallades även söndagen för den åttonde dagen. Den åttonde dagen var Kristi uppståndelses dag. Dagen när det som omskärelsen visade fram emot blev fullbordat.

Förutom att barnet vid omskärelsen fick del av Guds förbund fick det också sitt namn. Åt vår Herre gavs namnet Jesus. Detta betyder den som frälser och hos Matteus beskrivs det att han fick detta namn ”för han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21).

Det är därför tryggt att få börja det nya året i Jesu namn. Att börja eller be i Jesu namn beskriver C-O Rosenius som när en man vill ha lån för ett hus. Han önskar få ett stort lån, men har ingen egendom att komma med. Plötsligt stiger en rik man in. Han skriver sitt namn, ger sin rekommendation och går i borgen. Det som har betydelse är att den rike mannens namn är på pappret. Vad låntagaren äger spelar ingen roll. Långivaren behöver inte heller något annat namn på pappret än den rike mannens. Den rike mannens namn är allt.

I vår Herres namn finns många löften. Namnet Jesus säger att han har frälst oss. Men han beskrivs också med andra namn. Vi har nyss läst julprofetian där han bland annat beskrivs som Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader och Fridsfurste (Jes 9:5). I Matteus julevangelium berättas hur ängeln säger åt Maria att barnet skall heta Immanuel. Detta betyder att Gud är med oss. Jesus bekräftar också innan han stiger upp till himlen att han är Gud och Immanuel. Löftet lyder, ”Se, jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20)  

Vid årsskiftet påminns vi om två saker. För det första att oberoende vad som hänt det senaste året så har Jesus gått in som borgen. Vi får lämna det bakom oss, be om förlåtelse och vara förvissade om att Gud inte ser våra synder längre. Jesu namn är det enda som är på skuldebrevet. För det andra blir vi påminda om att Jesus går med oss det kommande året. Hans namn Immanuel säger att han är med oss alla dagar, vad som än oss möter. Gott nytt år!

Jag kastar det allt på Jesus som ängslar och trycker mig,

ty synden den tyngsta bördan, en gång han ju lagt på sig.

nu skall den inte fördöma, ej över mig råda mer,

ty helig, ren och rättfärdig, mig Fadern i Sonen ser!

Lina Sandell, Sions Sånger 172

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.