Andakt

Jesu sändebud

Se! Jag sänder er som lamm in bland vargar!

Med dessa ord sänder Jesus ut sina lärjungar i inkommande söndagens evangelietext (Luk 10:1–12). Hur brukar er chef säga när han ger er arbetsuppgifter? Säger han: ”Gör detta. Tyvärr kommer ni troligen att råka ut för en arbetsolycka och dö. Men gör det. Var inte rädd.” Jag tror inte att många chefer skulle få bli kvar speciellt länge om de sade så. Och snabbt skulle säkert också arbetarna bli illojala. Men när Jesus sänder ut sina lärjungar för att förkunna Guds rike gör han just på detta sätt. Och det visar också storheten i budskapet.

Hur märker man att vargen varit på besök? Jo, genom att får ligger döda. Men Jesus talar inte om en varg som kommer på besök, utan om ett får som besöker vargflocken. Då kan man anta att livstiden är ännu kortare. På samma sätt visste Jesus att evangeliets budskap inte är något som tas väl emot. Istället säger han i Joh 16:2–3 ”De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud”

Men om Jesus visste att det kan vara så här farligt att föra ut evangeliet, varför ville han då att vi skall gå ut med det? Är det inte så att Gud är kärlek?

Ett svar på detta finner vi i 1 Tim 2:4 där det uttrycks att Gud vill att alla skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud älskar alla människor därför att de är skapade till hans avbild. För att Han är kärlek vill han ha alla människor till sig. Den onde vill däremot förhindra Jesu sändebud från att vara de redskap som leder människor till Gud.

Djävulen vill skilja oss från Gud för evigt. Därför använder han sina finurligaste knep. Om vi dör eller inte spelar ingen roll för honom. Däremot vill han döda tron. Han kan göra oss så upptagna med allt annat att vi glömmer bort Gud. Han försöker få oss att ifrågasätta Guds ord genom sitt klassiska ”Har Gud verkligen sagt?” eller så kan han få oss att tänka ”bibeln är en produkt av sin tid som inte gäller oss”. Men låt oss inte luras, för Gud är tydlig i sitt Ord. 

Istället uppmanar oss söndagens episteltext (Kol 1:9–11) att vi ”ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt”. Alla kristna är Guds sändebud. Vi är kallade att älska vår nästa och föra ut frälsningsbudskapet, var vi än befinner oss. 

Därför ber vi ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Herre, Sänd arbetare till din skörd”. Amen!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.