Andakt

Självprövning

Självprövning: Ett ganska svårt ord som inte är så bekant och välanvänt. Att pröva sig själv betyder ordagrant att kontrollera, undersöka eller rannsaka sig själv. I Bibeln uppmanas vi på flera ställen att granska oss själva och hur vi lever vårt liv. I Första Korinthierbrevet kapitel 11 skriver Paulus: “Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren.” Också i andra situationer än vid nattvard ska vi fundera på våra liv som helhet, vad som behöver förändras och hur vår relation med Gud ser ut. 

Vi människor har tydliga tendenser att se på oss själva som antingen bättre eller sämre än vad vi är. När vi ser oss bättre än vad vi är och utvärderar hur vi beter oss mot andra så konstaterar vi ibland att wow, jag gör allt väldigt bra, åstadkommer mycket och sårar ingen. Som farisén i templet som bad, “Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor.” 

Då kan vi istället be till Gud om ödmjukhet, att verkligen kunna se oss i spegeln och inse vad vi behöver ändra på. Är vi oärliga, har vi svårt att helhjärtat lyssna på den vi pratar med, klagar vi om det mesta och önskar att vi hade allt det som “alla andra” har? Har vi problem med att svära, prata fult om andra eller gräla med våra syskon?

När vi ser oss sämre än vad vi är så kan det även då vara svårt att tänka på självprövning. Vi känner oss kanske bara som dåliga syndare som gör allt fel och inte är värda att älskas av Gud. I 1 Johannesbrevet kapitel 4 läser vi “Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” 

Om vi upplever känslor av värdelöshet kan vi upprepa för oss själva dessa bibelord. De verser som intygar att Gud älskar mig villkorslöst, trots min synd och allt som jag så ofta gör fel. ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig” (Jer 31:3). Guds nåd är en viktig, värdefull gåva och genom nåden har vi frihet från syndens makt över oss.

När man förändrar ett negativt beteende måste man först inse, sedan acceptera och ha en vilja att förändra. Här kan vi be till Gud om vishet och hjälp, Han är mäktig och kan förändra vad som helst. Han kan också ge oss en stark vilja att göra bättre. Även av trygga människor i vår omgivning kan vi fråga om hjälp. På samma sätt som vi utmanar och uppmuntrar varandra att sluta röka, äta godis varje dag eller titta på för mycket Youtube kan vi fråga av en vän eller förälder om de kan uppmuntra oss med att förändra negativa beteenden som vi genom självprövning inser att vi vill bli fria från.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.