TRO & LIV

Gud har omsorg om ditt liv, inte bara din ekonomi

“Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?”, frågar en rik man som springer till Jesus och faller på knä för honom. Jesus frågar hur det är med de 10 budorden, och mannen uppger att han hållit dem ända sedan han var ung. Då säger Jesus:

“Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus sade till sina lärjungar: “Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” (Matt. 19)

Ganska radikal tanke, eller hur? Jesus gör det alltså tydligt att det inte är med pengar eller ägodelar som man kan få evigt liv. Han uppmanar den rika mannen att sälja allt han äger och ge åt de fattiga. Vi förstår säkert varför den här mannen blev bedrövad. Han visste hur tryggt och bekvämt liv han levde som rik. Han förstod att han förlorar sin ekonomiska trygghet om han väljer att vara lyhörd till sin Mästare. Jesus uppmanade honom ändå att ta ett radikalt steg i sin tro, även om det skulle betyda att han blir en av de fattiga.

Visst är pengar en gåva som vi får tacka Gud för! Jag tror ändå att det spelar väldigt stor roll vad man gör med sina pengar. För det första verkar det vara tänkt att man ska dela gåvan med andra människor och för det andra att man inte ska bli fäst vid sina pengar. Kanske Jesus här menade att det egentligen är en börda att vara fäst vid den trygghet och makt som pengar kan ge?

Jesus säger också att mannen kommer att ha en skatt i himlen om han ger bort allt. Jesus har pratat om skatter i himlen även tidigare. Då sade han att vi inte ska samla skatter här på jorden där rost och mal förstör. ”Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara” (Matt. 6). Alltså kan vi dra slutsatsen: det är viktigare och mera frigörande att bevara sitt hjärta än att bevara sin ekonomiska status. Vi har en skatt i himlen när vi har Jesus som vår vän och advokat – vi som fattiga syndare behöver någon som talar för oss inför en helig Gud.

Jag tror vi alla behöver en påminnelse om att Jesus faktiskt är det enda och den enda som håller efter döden, vi tar inte med oss bankkortet eller bilnycklarna vid döden. Därför vill jag uppmana dig samtidigt som jag uppmanar mig själv att fundera kring följande: Har min ekonomi blivit min skatt eller har jag min enda skatt i Jesus, min Frälsare?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.