Förlåt varandra

Ett kärt bibelställe för mig är Kolosserbrevet 3:13. “Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för, såsom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta varandra.” 

Bibelstället påminner väldigt mycket om en av bönerna i Fader vår-bönen där det står: “och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro.” Vår förlåtelse och Guds förlåtelse hör ihop. När vi först hör det så kanske vi suckar högt, eller klagar. Vem av oss lyckas i detta? När det gäller i praktiken kan vi ha svårt att förlåta vissa saker. Sedan har vi det här med att ha överseende i det tillfälle när vi skulle kunna hålla någon skyldig. Det är också otroligt svårt. Det är viktigt att djupt reflektera över det här bibelstället, mitt i vardagen. Precis just när någon gör något mot oss, och vi håller på att vässa våra argument för att riktigt ta ner dem på jorden för deras brott. Precis då ska vi komma ihåg bibelstället: “Såsom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta varandra.” Vi ska inte bildligt, eller fysiskt ta strypgrepp på vår nästa när vi vet att Herren har förlåtit vår stora skuld. Vi känner syndens makt i oss, den vill förstöra allt som är i enlighet med Guds vilja. Den vill göra oss självgoda, stolta, avundsjuka, bittra och oförlåtande. I vår köttsliga natur ser vi allt detta.  

Men vi får tacka Gud. Han har inte lämnat oss faderlösa, han har sänt sin Helige Ande till vår räddning. Den Helige Ande helgar oss troende varje dag och riktar våra blickar på frälsaren, på den oskyldige som blev anklagad för din och min skull. Ja, han blev inte bara anklagad, utan också avrättad för din skull. Tänk vilken kärlek hos Jesus. När jag hör glädjebudskapet om den älskade Sonen som blev avrättad för min skull, kan jag inget annat än att tacka Gud. Om Gud skulle vilja hitta saker hos mig att anklaga mig för och ställa mig till svars, enligt mina ord, tankar och gärningar så skulle jag inte bestå. Jag skulle bli dömd till den eviga döden, och precis så är det för alla människor.  

När Guds kärlek har blivit klar för oss, genom Andens uppenbarelse så fostrar det oss varje dag till att bli mer förlåtande och överseende. Anden fostrar oss genom Guds ord, precis som det här stället ur Kolosserbrevet. Vi blir ställda till svars och vi blir befriade genom Kristi verk. Orden ur versen om att Herren först har förlåtit, väcker ny kärlek i oss. Jesus förlät när han hade all rätt att anklaga. Han var fastspikad och blodig, men han sade: “Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör”. Tänk ofta på den här förlåtelsen, mitt i din vardag. När du blir arg över din man/hustru, kollega, medstuderande, eller vän. Kom ihåg att Jesu förlåtelse också räcker till för dem, precis som den räcker till för dig.  

Kristus vare lovad! Hans förlåtelse är heltäckande och ljuvlig! 

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.