Vad är sanning? – del 2

I Jesaja 28 ser vi hur Jesaja profeterade ord till dom över de i Samaria. De ville inte lyssna till Herren när han har sagt till dem: “Här är viloplatsen, låt den trötte vila.”  Ändå trots Herrens inbjudan om ro och vila så vill de inte lyssna till honom, eftersom de anser Herrens ord vara: “bud på bud, ljud på ljud…” De ska därför: “falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade”.  

Jesaja säger om dem att de har gjort lögnen till sin tillflykt och falskheten till sitt gömställe. De har ingått ett förbund med dödsriket. När vi inte genom tron är i förbund med vår Herre och lyssnar till honom, så kommer vi omedvetet att vara i förbund med lögnens fader. Lögnens fader har varit en mördare och en tjuv från början (jfr Joh. 8). Han kan till och med locka oss att tro att han inte finns. Han är påhittig i det onda. Skulle vår gamla av synden besmittade natur få bestämma så skulle vi inte ha så höga tankar om Sanningen. Vi skulle istället fly in i lögnen, och ta den som vår boningsort. 

Vi kristna ska hålla oss till Gud och till hans sannings ord om det än kostar oss händer, ögon och fötter, status och socialt liv. Låt oss hugga bort det onda som för oss bort från Gud. Om vi har en fallenhet på något särskilt område så bör vi där hålla upp Guds ords sköld och resa upp bönens murar mot den ondes angrepp. Ja, vi får be den fullkomliga bönen som Jesus har lärt oss, så att vi bevaras på Guds väg. 

Bekänn sanningen om dig själv för Gud, bekänn din synd. Han tar emot ångrande syndare. Prata gärna också med en kristen som du har förtroende för, om du har fallit för frestelserna och lever i den ondes fångenskap. Kom ihåg att Sanningen ska göra dig fri! Bekänn din synd och du har Guds löfte om förlåtelse. Vilken är då sanningen om Gud? Sanningen är att han är Sanningen. Det finns ingen lögn och inget svek hos honom. Han är oföränderlig, han växlar inte mellan ljus och mörker (jfr. Jak 1:17). Jesus är Sanningen (jfr. Joh. 14:6) Låt oss be till Herren att han varje morgon skulle spänna Sanningens bälte om oss till beskydd mot lögnens alla frestelser.  

Herren vill inte att vi ska leva i lögn och dubbelliv, utan att vi helt hållet vandra i ljuset och sanningen. Vi faller hela tiden även som kristna, men vi ska inte stanna i liggande position och njuta av lögnens alla frestelser. Vi ska med bön och Guds ords löften få kraft att åter resa oss när vår Herre räcker oss handen och drar oss upp ur syndens grop. Du är inte ensam om att ha fallit i synd, det är den ondes budskap till dig. Han vill göra dig förtvivlad och ta av dig all din glädje och frimodighet i Herren.  

Herren har tagit sig an dig, det har han lovat i sitt ord. Han kan inte ljuga. Han har älskat just dig och sänt sin son till världen för din skull. Dina synder får du tvätta bort i Hans namn och i Hans blod. Blodet rann för dig. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.