TRO & LIV

Tredje moseboken – En helig Gud ett heligt folk – Del 2

Detta är del två av denna artikel. Läs den första delen här: https://www.ungitro.fi/tredje-moseboken-en-helig-gud-ett-heligt-folk-del-1/

Eftersom människan är syndare, bortvänd från Gud, kräver Guds heliga rättvisa att synden och ondskan får sitt straff. “Syndens lön är döden” skriver Paulus. Därför behövs en försoning för att människan ska kunna komma inför Gud och leva i gemenskap med Honom. Brottet, synden, måste sonas och betalas. Paulus fortsätter i samma andetag: “men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 6:23) Vi människor är skyldiga evig död men Gud skänker oss evigt liv genom Jesus Kristus. Det är denna försoning som offren handlade om.

Nya testamentet visar för oss att djuroffren bara var bilder på det verkliga offret. Speciellt Hebreerbrevet talar om för oss hur Jesu död för oss är det egentliga offret. Där sägs det att det är omöjligt att blodet från djuroffren skulle kunna utplåna synder (10:4), att Jesus en gång för alla har offrat sig själv “som ett felfritt offer åt Gud” och genom sitt blod vunnit en “evig återlösning” (9:12-14). 

Som kristna förstår vi alltså offren i 3 Mosebok som bilder på det som Jesus har gjort för oss. Jesu offerdöd på korset är grunden för vår tro och vår gemenskap med Gud. Utan hans försonande blod saknar vi syndernas förlåtelse och evigt liv. Men av Guds nåd vill han rena oss från all synd och orenhet och ge oss det eviga livet. Till det kan vi inte göra något annat än tacka och lova Honom!

 

Frågor för bibelstudium:

  • Läs Hebr. 9-10. Hur förklarar det betydelsen av offren i 3 Mosebok?
  • I 3 Mos. 16 talas om två bockar, fundera på om detta har något att göra med uttrycket “syndabock”!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.