TRO & LIV

Bönen Fader vår – del 2

Bön 2: Tillkomme ditt rike.

”Guds rike kommer väl av sig självt, utan vår bön, men vi ber i denna bön att det skall komma också till oss.” (Luther).

Guds rike i NT

Guds rike kan vara ett knepigt begrepp. Jesus sa att Himmelriket hade kommit när han kom som världens frälsare (Matt 4:17).

”Evangeliet om riket” ska förkunnas för alla folkslag (Matt 24:14). Sen kommer slutet, Guds härlighetsrike. Guds rike är inte ett jordiskt rike, som många judar hade väntat på (Joh 18:36).

Ett annorlunda rike

Jesus säger att vi behöver bli födda på nytt för att komma in i detta rike (Joh 3:3). Det är ett ”nåderike” och inte ett ”lagrike” som annars i denna värld (Matt 20:1f). I Guds rike handlar det om att tjäna andra, inte om att härska (Matt 20:20-28).

Guds Ord, Andens svärd är vapnet i detta rike och Gud använder de minsta (Ef 6:17; 1 Kor 1:26-28). Här växer vi i nåd (2 Pet 3:18) och Guds kraft fullkomnas i svaghet (2 Kor 12:9). Det är ett evigt rike med en kung som ger sitt liv på förbannelsens träd.

Bönen i våra liv

Vi ber i denna ”missionsbön” om att Guds rike ska komma i våra liv, förutom i världen så att fler får del i hans frälsning och att han snart ska komma tillbaka och upprätta det fullkomliga, eviga riket. ”Ja kom, Herre Jesus” (Upp 22:20).

 

Bön 3: Ske din vilja såsom i himlen, så ock på jorden

Guds vilja i himlen är uppenbarad i Bibeln. Det handlar om en fullkomlig kärlek och harmoni i den treenige Guden.

Han skapar världen och människorna till sin son, vid sitt ord (1 Mos 1:1; Kol 1:16). Och han har utvalt oss i Kristus före han skapade världen (Ef 1:4).

Men det skedde ett fall, först hos Guds änglar och sen hos människorna. Guds vilja i himlen är fortfarande att vi ska tillhöra hans son, här på jorden och i evigheten.

Guds vilja med världen

Gud har en allmän vilja med världen att vi ska förvalta skapelsen. Det handlar om arbete, hem, familj och natur. Allt uppehålls av Guds Ord ända till den dag då han gör allting nytt (2 Pet 3:13).

Ske din vilja med våra liv

Guds vilja med våra liv är att vi ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen (1 Tim 2:4). Han vill inte att någon ska gå förlorad (Matt 18:14).

Här ber vi om Guds vilja i förhållande till olika livsval. Allra mest ber vi om att Gud ska skicka det i vår väg, medgång eller motgång, som vi behöver för att bli bevarade hos honom och för att bli använda av honom.

Människans vilja är en del av Guds goda skapelse. Men syndafallet har gett oss en syndig egenvilja som vill vara sin egen gud. Därför ber vi den här bönen i kamp mot vår syndiga egenvilja. Det kan föra till smärtsamma nej till egna önskningar och begär och ja till gärningar som han har förberett för oss (Ef 2:10).

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.