Andakt

Guds rike är svartvitt

Guds rike är svartvitt. Vad menar jag med det?

Jo, vår mänskliga natur vill så gärna ha det bästa av två världar. Vi vill gärna komma till himmelen och leva för evigt, men samtidigt vill vi gärna leva ut våra liv så bekvämt och bra som möjligt här på jorden. Vi gör upp planer och drömmar för framtiden där vi är i centrum av storyn, “your best life now” speglar gott tidsandan även hos oss kristna.

Men i Guds rike är det annorlunda, Jesus är tydlig med att vi inte kan leva i en gråzon med en fot på varsin sida av stängslet. Ingen kan tjäna två Herrar, Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” säger Jesus till oss i Matt 6:24.

Jesus säger också till en man som ursäktade sig för att han inte kunde följa Jesus just då: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.” (Luk 9:62)

Detta kan te sig som hårda ord från Jesus, men sanningen är att om vi hade vårt hjärta i denna världen och satt våra egna begär över Jesu vilja så skulle himmelen bli en ren plåga för oss, för i himmelen är Jesus i centrum. Det är i himmelen som vi verkligen kommer att följa Jesus, vi kommer att prisa och tjäna honom dag och natt i all evighet (Upp 7:13-17). 

Det finns en fin norsk psalm som upp summerar detta i en enkel mening:  “Hvor Jesus er, jeg himmelen har”, fritt översatt: “Där Jesus är, där är himmelen”. Det finns alltså inget Guds rike eller himmelrike utanför Jesus själv.

Hur ska vi då förhålla oss till detta? Vi är ju trots allt människor som har våra mänskliga behov. Vi behöver hus, mat, kläder och närhet för att överleva. Betyder det då att vi är världsliga för att vi känner dessa behov? Inte alls! Men vi ska inte låta det skapade bli vår avgud, så att vi vänder oss till den för trygghet och glädje.

Jesus säger i bergspredikan: “Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” (Matt 6:31-33) Med andra ord: Vi söker Gud i bönen och i Hans ord, vi uppfostrar våra barn till gudsfruktan, vi ger mat och husrum till vår nästa som behöver det, vi besöker de som är ensamma, vi vittnar om vår Herre och frälsare till de som vill lyssna och vi tackar Gud när vi får äta oss mätta, umgås med vänner och vila oss. Också Jesus behövde mat, vila och gemenskap, och han vet att vi också behöver det.

Allt detta kan sammanfattas med Paulus ord i Kolosserbrevet: “Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” (Kol 3:17)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.