TRO & LIV

Intervju med Albert Häggblom – Om att vara präst

Nu följer en artikel med SLEF:s verksamhetsledare Albert Häggblom om att vara präst. Intervjufrågorna är ställda till honom via e-post. God läsning!

Vem är du?

Jag heter Albert Häggblom och räknar mig vara hemma från Karleby där jag gått i skola och blev student 1998. Efter militärtjänstgöring och ett år i bibelskola i Ryttylä gifte jag mig med Carina från Larsmo. Vi var missionärer i Kenya åren 2004–2007. Därefter var jag församlingspräst i fem år i olika befattningar inom nuvarande Kronoby församling. Sedan år 2012 har jag varit i SLEF:s tjänst, först fem år som distriktspräst, sedan hemlandsledare och under de senaste drygt fyra åren som verksamhetsledare. Jag är också utbildad till arbetshandledare. I tio års tid har jag med Carina bott i Ytteresse. Vi har sex barn i åldrarna 2–17 år.

Hur kommer det sig att du blev präst?

I studentexamen skrev jag lång matematik, fysik och kemi samt som extra språk både tyska och franska. Jag hade tankar på andra yrken men under gymnasietiden upplevde jag flera gånger att Gud kallade mig till präst. Jag tvivlade ändå och var osäker under lång tid. Därför sökte jag mig till Ryttylä för att gå Folkmissionens ettåriga teologiska grundkurs. Under det året blev min kallelse fast och jag började därefter studera teologi i Åbo i avsikt att bli präst.

Vägen till präst såg ändå tidvis stängd ut. Mot slutet av mina studier fick jag och min hustru en kallelse att bli SLEF:s missionärer i Kenya och dit åkte vi hösten 2004 och började studera språk. En öppning för mig att bli prästvigd uppstod och i januari 2005, knappt tre veckor före vår första dotter föddes, prästvigdes jag i Borgå domkyrka av biskop Erik Vikström. Jag blev alltså prästvigd till att tjänstgöra för SLEF som missionär i Kenya.

Vad innebär det att vara präst?

Att vara präst är att vara Ordets tjänare, att rent förkunna Kristi evangelium och att rätt förvalta sakramenten. Så säger våra bekännelseskrifter. Till prästarbetet hör förkunnelse och att leda gudstjänster. Kyrkliga förrättningar som till exempel dop, vigsel och jordfästning hör till prästens arbetsuppgifter. En präst får gärna också vara en själavårdare som människor kan ha förtroende för och vända sig till i både glädje och sorg. Bikthemligheten är för prästen absolut.

Präster kan idag inneha många olika slags tjänster och arbetsuppgifter, inte bara inom kyrka, församling eller kristen förening. För många präster innebär arbetet också ledarskap och administration beroende på tjänst eller befattning.

Vad tycker du är det roligaste med att vara präst?

Det bästa med prästuppgiften tycker jag är stunderna då jag upplever att jag lyckats förmedla evangeliet om Jesus rent och klart och ser hur det går rakt in i människors liv. Evangeliet är nämligen en Guds kraft till frälsning för var och en som tror på Jesus (Rom 1:16). Själv njuter jag också av att undervisa i Guds ord och att hjälpa människor att finna sin plats i Guds rikes många olika arbetsuppgifter. Guds rike är något som vi alla bygger tillsammans!

Vad tycker du är viktigt att tänka på som präst?

Det är viktigt att leva som man lär och att bygga upp en trovärdighet hos människor både gentemot prästämbetet överlag och mot sig själv som person. Prästen behöver vara ärlig och uppriktig. Det viktigaste är att hålla sig till Guds ord, Bibeln. Samtidigt behöver jag som präst ha en stor öppenhet att möta en brokig brustenhet i människors liv. Vi människor är syndare och det gäller också alla präster. Inget ska behöva förvåna en präst. 

Har du något/några favoritbibelställen som du kan dela med dig till ungitro:s läsare?

I min och Carinas vigselring har vi ingraverat Rom 8:28. Det var en viktig vers när det begav sig för drygt tjugo år sedan och är det ännu. Det är mycket i våra liv som vi inte förstår, men allt får vi ta ur Guds hand. Vår himmelske Far är god och vet vad vi behöver (Matt 6:8). Ytterligare ett annat ord är Klagovisorna 3:22–33 som beskriver både Guds nåd och Guds fostran.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.