Berättelser ur livet

“Bliv i Jesus, vill du bära frukt”

Till berättelser ur livet har olika personer fått några frågor att fundera på. Personen får gärna berätta om sig själv och sitt liv, vilken roll kristen tro har i dennes liv, var han eller hon har sitt andliga hem, vad han eller hon brinner  för och vilken vers i Bibeln är speciellt viktig för personen själv. Berättelser ur livet kan också vara ett vittnesbörd, eller något annat som en person vill dela med sig av. Berättelser ur livet kommer att vara en återkommande serie på ungitro.fi. 

Mitt namn är Edny. Jag är snart 25 år och bor i Vasa. Mitt barndomshem ligger vid Kaitsjön i Terjärv, men jag har bott i Vasa i drygt fem år och börjar känna mig hemma här. Jag jobbar som ungdomssekreterare i SLEF och trivs väldigt bra med det. Jag njuter av att umgås med vänner, vara i naturen och vara kreativ. 

En funfact är hur det gick till när jag fyllde 18 och fick mitt körkort. Min karriär som chaufför började inte så bra. På grund av några små misstag körde jag upp tre gånger. Ett halvt år senare backade jag in i en lada på några kompisars gård, så att bilens bakfönstret gick i tusen bitar och ladan senare revs. Efter detta har det gått bättre utan några större missöden och jag kör gärna också längre sträckor.

Mitt andliga hem är i SLEF. Där har jag och min familj varit med på familjeläger på Lägerområdet Klippan ända sen jag var riktigt liten. Jag har växt upp i en kristen familj, men först när jag började studera i Vasa hittade jag en kristen gemenskap i ungdomsgruppen Lutski. Idag är min tro grunden för mitt liv och eftersom jag just nu jobbar med barn- och ungdomsverksamhet så byggs hela min vardag upp kring kristet arbete. Det är något jag värdesätter väldigt högt, att få jobba med något som står så nära mitt hjärta. Men även om jag jobbar med kristet arbete dagligen, så önskar jag att Gud skulle få en större plats i mitt hjärta också på ett personligt plan.

En sak som känns viktigt för mig är arbete bland barn och ungdomar och att på olika sätt ge dem verktyg för att leva med Jesus i vardagen. En annan sak som jag brinner för är mission, olika kulturer och språk och att bygga kristna gemenskaper där människor får komma tillsammans kring tron på Jesus.

En vers ur Bibeln som jag klamrar mig fast vid är Joh. 15: 4–5:  “Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” 

Jag har flera favoritsånger i sångboken Sionsharpan. En av dem har nummer 433 och är skriven av Lina Sandell.

1. Bliv i Jesus vill du bära frukt!
Grenen kan ej leva skild från stammen,
och blott under herdens vård och tukt
fostras och bevaras späda lammen.

2. Bliv i Jesus, där är tryggt blott där,
varje annan plats har sina faror.
Och när världen ler som fagrast här,
frukta allra mest då för dess snaror!

3. Bliv i Jesus, vill du växa till
i allt sådant som kan Gud behaga!
Bliv i Jesus om i tron du vill
lära dig var dag ditt kors att taga!

4. Bliv i Jesus, vill du hålla ut
modigt, troget, segerrikt i striden!
Han med frid bekröner dig till slut,
och din mödas dag är snart förtiden.

5. Bliv i Jesus, lita på hans makt
och hans trofasthet i alla skiften!
Han helt visst fullbordar vad han sagt,
därom vittnar tydligt hela Skriften.

6. Bliv i Jesus, genom stormens brus
skall han leda dig den rätta stigen!
Bliv i Jesus, och i Herrens hus,
sist du leva skall evinnerligen!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.