Berättelser ur livet

Gemenskapen i Kristus – En inblick i Vasa fridsförening

Den kristna gemenskapen en viktig del i det kristna livet. Som kristna är vi alla en del i Kristus. Han är vinstocken och vi är grenarna (Joh 15:5). Människan är inte ämnad att leva i ensamhet utan att leva tillsammans. Gud har skapat oss för att leva i gemenskap med honom och i gemenskap med andra människor. Som kristen innebär detta att andra kristna människor är våra bröder och systrar i Herren. 

I Bibeln förliknas Kristi kyrka vid kroppen; Jesus är huvudet och alla kristna är lemmar i kroppen. Vi uppmanas att gråta med dem som gråter och glädjas med dem som gläder sig (Rom 12:15) – det är just där det fina kommer fram! När man till exempel hör till en församling, bibel- och bönegrupp, eller andra sammanhang där kristna människor utövar sin tro, finns där förmånen att gråta och glädjas tillsammans. Vi får bära varandras bördor och lyfta varandra så att vi orkar tro även i det djupaste av mörker. 

Jag tror att tillhörighet är en av människans grundbehov. Vi behöver känna att vi hör någon till och att vi har det gemensamt med andra. Därför vill jag uppmuntra alla att söka sig till sammanhang där kristna människor möts! Det ger styrka till vår tro och hjälper oss att hålla oss till Kristus. 

Själv är jag aktiv i Vasa fridsförening som finns stationerad på Fiskaregatan i Vasa. Jag vill passa på att uppmuntra alla som bor eller studerar i Vasa att delta i vår verksamhet. I vanliga fall (innan corona) har vi söndagsmöte kl. 15. Innan söndagsmötet brukar det hållas söndagsskola för barn. Under söndagsmöten hålls en predikan och vi sjunger psalmer och sånger tillsammans. Efteråt bjuds det på kaffe eller saft med tilltugg. Det är roligt att stanna kvar och umgås en stund med de andra församlingsmedlemmarna. 

På tisdagar ordnas ungdomssamling, eller tisdagssamling som det kallas. Ungdomar samlas för att umgås, sjunga tillsammans samt ta del av undervisning. Det brukar vanligtvis vara någon predikant från LFF som håller undervisningen. Ibland ordnas även gemensamma samlingar med ungdomar från SLEF. På hösten och våren ordnas det en utflykt och vid jul brukar det vara julfest. Utöver det ordnas även juniorverksamhet och söndagsskola för barn. Kara- och kvinnokvällar har ordnats mera sporadiskt de senaste åren. 

Nu under den rådande pandemin har vi haft lite mindre verksamhet i församlingen. Med jämna mellanrum har det ordnats Teams-möten där någon av församlingens predikanter hållit predikan. Efteråt har det funnits möjlighet att diskutera med de andra församlingsmedlemmarna. Vi har även haft möjlighet att samlas i små grupper på tio personer åt gången i bönehuset på söndagar (när restriktionerna tillåtit det). Grupperna har samlats med två timmars mellanrum. I de små grupperna har man hållit andakt, söndagsskola och sjungit tillsammans. 

I Vasa har vi en fin församlingsgemenskap. Församlingen är liten men rymmer mycket kärlek. Dessutom finns det goda möjligheter att tjäna Gud med de gåvor man fått – i en liten församling med mycket verksamhet finns stort behov av frivilliga arbetare. 

Jag hoppas även att du läsare har hittat en plats där du känner gemenskap med andra kristna. En plats där du får känna dig fri och förlåten. Om inte – be Gud att han skall ge dig en sådan kristen gemenskap. 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.